Menu

 

 Názov prednášky:

Geopriestorové modelovanie slnečného žiarenia na viacerých mierkových úrovniach

Prednášajúci:

RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

Pracovisko: Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ  v Košiciach
Jesenná 5
Dátum: 15.11.2017
Čas: 10:30 - 11:30
Miesto:

Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Anotácia prednášky:

V poslednom období dochádza k nárastu využívania obnoviteľných zdrojov energie, medzi inými aj energie zo slnečného žiarenia. Energetické využívanie slnečného žiarenia je však z priestorového a časového hľadiska veľmi variabilné. Kľúčovú úlohu v tomto smere zohrávajú priestorové analýzy, na základe ktorých vieme vyhodnotiť potenciál územia pre inštaláciu solárnych energetických systémov. Priestorové analýzy na rôznej rozlišovacej úrovni prinášajú iný typ informácií, na základe ktorých je možné voliť vhodnú stratégiu podpory, optimalizovať rozmiestenie solárnych energetických systémov v krajine, ako aj predpovedať množstvo vyrobenej energie z nich.

V súčasnosti existuje viacero softvérových nástrojov, ktoré umožňujú výpočet distribúcie slnečného žiarenia pre konkrétne územie. Pre modelovanie slnečného žiarenia v krajine je najvhodnejším prostredím geografický informačný systém. Jedným z robustných softvérových riešení sú modely r.sun a v.sun, ktoré sú implementované v geografickom informačnom systéme. Presnosť výpočtov pomocou softvérových nástrojov je do značnej miery závislá na presnosti vstupných údajov.

Prednáška bude venovaná analýze potenciálu slnečného žiarenia a rozmiestnenia fotovoltických elektrární na území Slovenska a Českej republiky. Dôležitou vstupnou dátovou vrstvou pre modelovanie slnečného žiarenia na lokálnej úrovni sú aj virtuálne 3D modely miest, ktorých aplikácie je možné nájsť aj v ďalších oblastiach výskumu a aplikačnej sféry.

 

solar2.jpg

  Príklady priestorovej analýzy slnečného žiarenia na (a) makroregionálnej, (b) mezoregionálnej, (c) mikroregionálnej a (d) lokálnej úrovni.

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

október 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top