Menu

Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

 Plánované v roku 2017

Dátum

Téma prednášky Prednášajúci
17.05.2017

Geopriestorové modelovanie slnečného žiarenia na viacerých mierkových úrovniach

Ján Kaňuk

20.09.2017

Dynamika chemického zloženia krasových vôd oblasti Jasovskej planiny a priľahlých území

Alena Gessert

11.10.2017

Niektoré špecifiká numerických riešení v geodetickom monitoringu deformácií zemského povrchu

Vladimír Sedlák

08.11.2017

Vybrané tendencie vývoja priemyslu na Slovensku

Marián Kulla

06.12.2017

Zmeny recentnej sedimentácia v pozdĺžnom profile
hodnotených tokov

Dušan Barabas

 

Dátum

Téma prednášky Prednášajúci
21.01.2015 Mestsko-vidiecka klasifikácia založená na populačnom rezidenčnom gride Pavol Hurbánek
05.11.2014 Geopriestorové riešenia firmy T-Kartor group Jarmil Vyčítal
29.10.2014 Volebná geografia vo svete a na Slovensku Tibor Madleňák
15.10.2014 Monitoring bioty ako súčasť hodnotenia vplyvu VD Gabčíkovo na prírodné prostredie Igor Matečný
 9.10.2014 Využitie bezpilotných lietajúcich prostriedkov a blizkej fotogrametrie v geografickom výskume Ján Sládek, Miloš Rusnák
 17.09.2014 3D geodetický zber dát a ich analýza pre geoinformačné aplikácie Vladimír Sedlák
04.06.2014 Ako publikovať v karentovaných časopisoch? Jaroslav Hofierka
 07.05.2014 Bioplynové stanice – nový fenomén vo vidieckom priestore Slovenska Marián Kulla
02.04.2014 Internet GIS - súčasné trendy, konceptuálne a technologické aspekty, praktické aplikačné využitie Peter Pavličko
13.03.2014 The mental perception of our geographical position in Europe: What do we think about the geographical concepts of Carpathian Basin, Danube-Basin, Pannonian Basin, Central Europe? Tamás Hárdi
12.03.2014 Zarovnané povrchy a geochemické procesy na Slovensku Ján Košťálik
05.02.2014 Vysokoškolské vzdelanie - súčasné i perspektívne trendy Janetta Nestorová-Dická
15.01.2014 Geografický výskum lokálnych samospráv, geoným a didaktická podpora geografie ako vyučovacieho predmetu – retrospektívne a perspektívne oblasti výskumu Stela Csachová

  

Dátum Téma prednášky Prednášajúci
12.12.2012 Dynamika formovania sa akumulačných foriem v pozdĺžnom profile tokov Udava a Bačkovský potok Dušan Barabas

07.11.2012

Modelovanie geografických javov v geoinformatike Jaroslav Hofierka

  

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

apríl 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuality

Go to top