Menu

Charakteristika výskumného zamerania

  • provenienčná analýza (obliakový materiál, ťažké minerály) zameraná na paleogeografické rekonštrukcie – flyšové pásmo Západných Karpát, fluviokrasové systémy endokrasu Západných Karpát

  • topografická mineralógia
  • petrológia magmatických hornín
Ukončené projekty
Obdobie Ćíslo a názov projektu úloha
2006-08 VEGA 1/3062/06: Regionalizácia a geografická informačná báza dát krasových území na Slovensku spoluriešiteľ
2007-09

VEGA 1/4031/07: Mikrostavba a zmeny chemizmu v strižných zónach na styku gemerika s veporikom Čiernej hory

zástupca projektu
2007

VVGS PF 10/2007/G: Morfologické štúdium zirkónov granitoidov Braniska a Čiernej hory

vedúci projektu
2008-11 03 06: Geologická mapa regiónu Nízke Beskydy – západná časť v mierke 1 : 50 000 spoluriešiteľ
2009-11 VEGA 1/0161/09: Morfológia a genéza predkvantérnych jaskynných systémov v Západných Karpatoch spoluriešiteľ

Prihlásenie

Kalendár

marec 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top