Menu

Zameranie výskumu

  • urbánny vývoj v intra-regionálnej a inter-regionálnej mierke
  • vývoj migrácie a migračné trendy
  • význam migrácie a prirodzenej redprodukcie obyvateľstva z hľadiska redistribúcie obyvateľstva
  • zmeny štruktúry obyvateľstva
  • demografická a ekonomická transformácia vidieka a periférnych regiónov

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2014-17 VEGA č. 1/0473/14: Dynamické 3-D modelovanie urbanizovanej krajiny v rôznych rozlišovacích úrovniach. spoluriešiteľ
 

 

 
Ukončené projekty
2014-15 International Visegrad Fund: Non-agricultural and non-tourism economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries spoluriešiteľ
2014-15 VVGS PF 2014-430: Reprodukcia a migrácia ako kľúčové faktory zmien štruktúry obyvateľstva košického mestského regiónu vedúci projektu
2012-15 IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (OP Vzdelávanie) spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/1247/12: Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu spoluriešiteľ
2012-13 VVGS PF 2012-3: Urbánny vývoj a migračné trendy vo funkčnom mestskom regióne Košice vedúci projektu
2009-11 UK/372/2010: Demografické zmeny vyvolané suburbanizačnými procesmi v zázemí Bratislavy vedúci projektu
2009-11 VEGA 1/0181/09: Súčasné procesy redistribúcie obyvateľstva na Slovensku spoluriešiteľ
2009-11 VEGA 1/0454/09: Regionálne disparity v kontexte regionálneho rozvoja: analýza ich vytvárania a zmierňovania spoluriešiteľ

Kalendár

december 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top