Menu

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

Zimný semester:

 • Úvod do geografie
 • Geografia obyvateľstva a sídel 
 • Základy geografie regiónov sveta
 • Humánna geografia (nevýrobná sféra) 

Letný semester:

 • Geografia cestovného ruchu a lesného hospodárstva 
 • Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
 • Populačný vývoj Slovenska
 • Humánna geografia Slovenskej republiky
 • Komplexná geografická charakteristika vybraných regiónov sveta
 • Rurálna geografia

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

Zimný semester:

 • Regionálna geografia, regionalizácia a taxonómia 
 • Komplexná socioekonomická regionalizácia 

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

- Daniela Laubertová: Vnútroštátny "brain drain" na Slovensku

- Adrian Šrobár: Slovenskí študenti na maďarských vysokých školách

- Barbora Blizmanová: Dopad transformácie hospodárstva na monofunkčné mestá na východnom Slovensku po roku 1989

- Rastislav Hronec: Demografický vývoj vo vybranom marginálnom regióne Slovenska

Kalendár

november 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Go to top