Menu

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác a prihlasovaniu na štátne skúšky na Ústave geografie v ak. roku 2016/2017


Bakalárska práca

-    študent je povinný skontrolovať si zadanie bakalárskej práce v AIS (tému, literatúru a ciele bakalárskej práce) a či je zadanie schválené riaditeľom ÚGE – bez týchto povinných údajov totiž nebude môcť vložiť prácu do systému


-    usmernenie k vypracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác je uvedené v dokumente tu:      
Okrem náležitostí uvedených v usmernení je potrebné odovzdať aj Protokol o kontrole originality (v AIS2 označený ako Výsledok originality) - 1x kompletný exemplár a 1x prvú stranu.


-    prácu je potrebné vložiť do systému AIS na kontrolu originality v termíne ako je uvedené v Smernici dekana k realizácii Študijného poriadku,
1.    ak sa študent chce zúčastniť termínu BŠS v termíne jún/júl – do 19. 5. 2017 (pozor!!! pre študentov FF UPJŠ platí termín 28. 4. 2017 do 12.00 h., ktorý je jediným termínom odovzdania Bc. práce)
2.    ak sa študent chce zúčastniť termínu BŠS v termíne august – do 30. 6. 2017 (neplatí pre FF UPJŠ!!!)


-    študent sa môže zúčastniť BŠS v júni/júli iba vtedy, ak má do 8. 6. 2017 (študenti FF UPJŠ do 2. 6. 2017) udelené hodnotenie zo všetkých predmetov a najneskôr do tohto dátumu je povinný sa prihlásiť na BŠS v systéme AIS
-    študent sa môže zúčastniť BŠS v auguste iba vtedy, ak má do 30. 6. 2017 (študenti FF UPJŠ do 2. 6. 2017) udelené hodnotenie zo všetkých predmetov a najneskôr do tohto dátumu je povinný sa prihlásiť na BŠS v systéme AIS

Zadanie záverečnej práce si študent po schválení 2x vytlačí a odovzdá na sekretariáte ÚGE na podpis.

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top