Menu
Prednášajúci: Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Pracovisko: Oddelenie fyzickej geografie, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 11.12.2013
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE, č. 207
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Jaskyňa ako kľúč k pochopeniu prírodných procesov v krase
Anotácia prednášky: V prednáške predstavíme speleológiu ako komplexnú vedu o podzemných geosystémoch. Jej objektom i predmetom štúdia sú jaskyne. Je to prostredie odlišné od povrchového. Jedným z hlavných problémov je doposiaľ nemožnosť zobrazenia jednoduchou metódou, napr. leteckým či družicovým snímaním, takže je potrebné prácne mapovanie po častiach, zvnútra, s vierou, že sme neurobili chybu. Preto využíva svojrázne metódy zobrazovania, mapovania topografického či morfologického. V jaskyni sa dozvieme o cestách podzemného odvodňovania, a to aj v minulosti, zachované sú prevažne lepšie ako na povrchu, rôzne „stopy“ dejov dávno minulých. V novšej dobe ide o výskum minerálneho a petrografického zloženia sedimentov paleotokov, paleomagnetické odkazy, a aj z morfológie odvoditeľné údaje napríklad o jaskynných úrovniach ako odraze často už denudovaného povrchového reliéfu. Jaskyňa nám teda poskytuje často veľmi cenné údaje k doplneniu poznatkov o krajine.

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top