Názov prednášky: Prostorové interakce a HG regionalizace: aplikace na příkladu České republiky a Slovenska
Prednášajúci: doc. RNDr. Marián HALÁS, PhD.1, RNDr. Stanislav KRAFT, PhD.2
Pracovisko:
Dátum: 22.04.2015
Čas: 13:30
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE (č.207), 2. poschodie
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Anotácia prednášky: Nehomogenní charakter geografického prostředí, či chceme-li jeho polarita, mají za následek vznik horizontálních toků nejrůznějšího typu – energetického, materiálového, informačního. Tyto toky se neomezují pouze na přírodní prostředí, ale jejich analogie nacházíme i ve společnosti a ekonomice. V humánní geografii se nejčastěji označují termínem prostorová interakce a jejich základními nositeli jsou jednotlivci a jejich aktivity. Na základě rozložení prostorových interakcí je potom možné vymezovat tzv. funkční regiony, a to tím způsobem, aby byly uvnitř regionů interakce koncentrované a mezi regiony naopak minimální.
V přednášce budeme vycházet z teorií prostorových interakcí a přineseme analýzu nodálních vazeb pro regionální centra České republiky a Slovenska. Prezentovány budou i funkční regionalizace České republiky a Slovenska dle dojížďky do zaměstnání i dle dopravních vazeb. Všechny analýzy budou dány do souvislostí s regionálními disparitami, konkrétně s prostorovým rozložením centrálních a periferních regionů.