Názov prednášky: Natural and anthropogenic conditions for soil erosion in Carpathian Foothills (Poland)
Prednášajúci: Dr. hab. Jolanta Swiechowicz
Pracovisko:
Dátum: 24.09.2015
Čas: 08:00 - 09:30
Miesto: Učebňa P15, suterén
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Anotácia prednášky:  Nosnou témou prednášok bude geografický výskum prírodných hrozieb a rizík so zameraním na eróziu pôdy a povodne v poľskej časti Karpát.