Názov prednášky:

Úvod do spracovania a analýzy družicových radarových snímok (SAR)

Prednášajúci:

Ing. Juraj Papčo, PhD.

Pracovisko:
STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodetických základov,
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
Dátum: 3.3.2016
Čas: 10:45 - 11:15
Miesto:

Prednášková miestnosť č. P13, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Anotácia prednášky:

Monitorovanie zemského povrchu s využitím umelých družíc má bohatú históriu a významným spôsobom ovplyvnilo chápanie procesov spojených s endogénnou a exogénnou aktivitou na Zemi. Za posledné desaťročia prešli družicové radarové merania veľkým technologickým vývojom a stali sa stálou a veľmi dôležitou súčasťou observačných techník určených na detailné pozorovanie Zeme. V príspevku sa venujeme základnej geometrii snímania, geometrii obrazu a nežiadúcimi efektami vplývajúcimi na výsledný obraz, spôsobu spracovania amplitúdovej zložky radarových meraní a možnosťami ich využitia pri detekcii prvkov krajiny, ich zmien v čase a SAR (z angl. Synthetic Aperture Radar) polarymetrii.

 

Clipboard01.jpg