Názov prednášky:

Mathematical indices and methods in socio-economic geography

Prednášajúci:

Prof. Jan Hauke

Pracovisko:

Adam Mickiewicz University in Poznań,

Faculty of Geosciences

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Analizy Regionalnej
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań

Tel: +48 61 829-6158

Dátum: 26.4.2016
Čas: 10:45 - 11:30
Miesto:

Prednášková miestnosť P13, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice