Názov prednášky

Tuva  malá země na periferii Ruska

Prednášajúci:

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Pracovisko:

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita

30. dubna 22

701 03 Ostrava

Dátum:

7. 12. 2016

Čas:

10:30 - 11:30

Miesto:

Videokonferenčná miestnosť ÚMV (VKM), 1. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

 

 

Anotácia prednášky:

Území Tuvy bylo po staletí tranzitní zemí, patřilo k Mongolsku i Číně a ve 20. století de facto státem pod ruským vlivem. V roce 1944 ji pohltil Sovětský svaz. Dnes patří k nejchudším subjektům Ruské federace a obtížně hledá cestu k lepší budoucnosti. Na přednášce si přiblížíme nejen specifický politický vývoj, ale také rozmanitou přírodu a turistické atraktivity, k nimž je ale obtížné se dostat. Ale povíme si něco i o Tuvanech a jejich mentalitě.

 

 tuva

 

Poloha Tuvy na pomedzí Ruska a Mongolska