Európsky učiteľ 21. storočia

V dňoch 2. - 4. 7. 2019 zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Teach for All, konferenciu Európsky učiteľ 21. storočia. Zúčastnilo sa jej vyše 300 učiteľov všetkých stupňov vzdelávania z celého Slovenska. Konferenciu otvorila ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. Na konferencii vystúpili analytici OECD s témami ako napríklad využívanie technológií a sociálnych médií v triede, použitie hodnotenia na podporu zručností 21. storočia, profesionálna spolupráca medzi učiteľmi a dôležitosť spätnej väzby. Horlivo bol však diskutovaný príspevok o zmenách v oblasti profesijného rozvoja učiteľov, ktorý prináša Zákon 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. septembra 2019. Predstavená bola nová koncepcia profesijného rozvoja, druhy vzdelávania pedagogických zamestnancov a spôsob získavania atestácií. Atestácia sa po novom skladá z odovzdania atestačného portfólia, jeho obhajoby a atestačnej skúšky. Konferencia mala zdarný priebeh, vytvorila priestor pre učiteľov na výmenu skúseností, kontaktov a získanie nových poznatkov.

konferencia MCP BAs

Foto: Ústav geografie na konferencii zastúpila Dr. Stela Csachová.

 

Náš výskum zaujal RTVS

Vždy nás poteší, keď naše aktivity zaujmú komerčnú sféru, verejnosť či médiá. Tentoraz ste sa o projekte Tokajgis mohli dozvedieť v správach RTVS. Ak ste to zmeškali, pozrite si reportáž v archíve so začiatkom v čase 0:37:10.

a

b

c

d

e

Záverečné obhajoby učiteľov v projekte IT Akadémia

V období od konca mája do polovice júna 2019 sa na Ústave geografie konali záverečné obhajoby učiteľov základných a stredných škôl, ktorí absolvovali aktualizačné vzdelávanie v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Vzdelávanie bolo venované vyučovaniu geografie so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti, obsahovalo osvojenie si aktuálnych poznatkov a nadobudnutie nových zručností, ktoré učiteľom pomôžu modernizovať a inovovať vyučovacie hodiny geografie. Učitelia pred komisiou zloženou z pracovníkov Ústavu geografie prezentovali návrhy na inovácie vo vyučovaní geografie na svojich základných a stredných školách. Vyslovili veľkú spokojnosť s obsahom, priebehom a organizáciou vzdelávania. Mnohých to podľa ich vlastných slov výrazne pozitívne ovplyvnilo a počas vzdelávania získali podnety a motiváciu pre inováciu obsahu vzdelávania geografia. Odnášajú si nielen poznatky z nových tém školskej geografie, skúsenosti s prácou s modernými geopriestorovými technológiami, ale aj zorientovanie sa v aktuálnych zdrojoch s geografickou tematikou a vzájomné inšpirácie.

it-ak

it-ak-zs

Spolupráca s organizáciou Civita Center

Civita Center je občianske združenie, ktoré sa zamierava na podporu behaviorálnej politiky na komunálnej úrovni.

Na základe memoranda o spolupráci bude Ústav geografie participovať na výskume transformácie miest, rurálnych a suburbánnych štruktúr, tvorbe populačných analýz a prognóz s dôrazom na migráciu obyvateľstva.

Logo stredne

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

júl 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top