Inovatívnu metodiku mapovania zmien jaskynného ľadu sme publikovali v časopise The Cryospehere

Slovensko je plné unikátnych prírodných fenoménov. Ľadovce síce z našich hôr dávno zmizli, avšak niektoré jaskyne na Slovensku stále konzervujú prírodný ľad, ktorý je cenným zdrojom informácií o klíme v minulosti a jej zmene v súčasnosti.Špeciálne podmienky pre celoročné udržanie ľadu poskytuje Silická ľadnica v Slovenskom krase pri obci Silica, kde je táto jaskynná priepasť turistom ľahko dostupná. Jej jedinečnosť tkvie práve v tom, že sa v nej dokáže udŕžať ľad aj napriek veľmi nízkej nadmorskej výške (iba 500 m n. m.) a zemepisnej polohe, ktorá je výrazne južne.

Ľad v jaskyni sa počas roka prirodzene v určitých odbobiach tvorí a následne sa topí. Najviac ľadu môžeme vidieť na jar, kedy do jaskyne vniká voda a tvorí sa veľmi pekná ľadovcová výzdoba. Najmenej ľadu je paradoxne v zime, kedy po letnom topení ľadu dochádza vplyvom nízkych teplôt ku sublímácii. Za posledné obdobie však došlo k úbytku z celkového objemu ľadu. Čo je príčinou úbytku ľadu? Ide o prejav klimatickej zmeny? Je to spôsobené vyššími letnými teplotami alebo suchom? Je táto zmena úbytku ľadu nezvratná? Pre vierohodné odpovede na tieto otázky je potrebné najprv podrobne zachytiť zmenu povrchu ľadu a súčasne monitorovať teplotu vzduchu. Výsledky takto orientovaného výskumu sme publikovali v článku: Šupinský, J., Kaňuk, J., Hochmuth, Z., Gallay, M.: "Detecting dynamics of cave floor ice with selective cloud-to-cloud approach" v prestížnom časopise The Cryosphere (Q1; IF = 4,790) https://www.the-cryosphere.net/13/2835/2019/.

V dvojročnom sledovanom období sme opakovaným laserovým skenovaním vytvorili časovú sériu 3D povrchu ľadu a jaskyne. Vyvinuli sme metodiku pre spresnenie výpočtu zmeny objemu ľadu, na základe ktorej sme s presnosťou na milimeter zistili, že ľad síce celkovo ubudol avšak nerovnomerne. Najviac ľadu ubudlo v obdobiach s dostatkom relatívne teplej zrážkovej vody, ktorá vniká do jaskyne. Táto voda na jednej strane topí ľad a zároveň zvyšuje celkovú teplota vo vnútri jaskyne. Teda, topenie ľadu je výraznejšie počas chladnejšieho, ale upršaného leta ako počas horúceho ale suchého leta. Na druhej strane, pre tvorbu ľadu je najdôležitejšia voda v zime a v skorej jari. Čím je viac snehu v zime, prípadne v skorej jari viac prší, tým sa v jaskyni vytvorí viac ľadu. Ku tvorbe ľadu však dochádza iba v krátkom časovom intervale, iba 4 až 6 týždňov na jar. Na základe našich zistení môžeme povedať, že úbytok ľadu v poslednom období bol spôsobený sériou suchých zím a jarí, kedy sa vytvorilo iba málo nového ľadu, avšak počas roka ubudol ľad, ktorý v jaskyni už bol.
Všeobecné závery možno utvoriť z dlhodobejšieho monitorovania, preto budeme vo výskume dynamiky ľadu naďalej pokračovať.

cryosphere

Ústav geografie na podujatí Podzimní Olomouc 2019

Na Katedre geoinformatiky Prírodovedeckej fakutly Univerzity Palackého v Olomouci sa konalo už tradičné podujatie Jesenný Olomouc 2019. Ide o týždený program plný prednášok, worshopov a hostí z akademickej sféry i praxe. Sme veľmi radi, že na tomto podujatí mal zastúpenie aj Ústav geografie. Reprezentoval ho Mgr. Ján Šašak s prednáškou Modelovanie dynamiky mikroreliéfu s použitím pozemného laserového skenovania. V rámci nej poslucháčov oboznámil so súčasnými možnosťami mapovania terénu a priblížil metódu laserového skenovania. Na príklade lokality Vavrišovo vysvetlil princíp zberu a spracovania TLS dát, možnosti, ako z nich efektívne odvodiť digitálne modely reliéfu na vysokej úrovni detailu. Súčasťou prednášky bola tiež ukážka modelovania a vizualizovania reliéfu.

POOL JS

Správa z Mapovacieho kurzu z fyzickej geografie 2019

V priebehu októbra absolvovali študenti 2. ročníka jednoodborového štúdia geografie Mapovací kurz z fyzickej geografie. Čo, kde a ako sa naučili, sa dočítate v správe z mapovacieho kurzu.

2019mfg

Správa z exkurzie k predmetu Krajina vo štvrtohorách 2019

V rámci predmetu Krajina vo štvrtohorách sa pod vedením Dr. Bónovej a Ing. Bónu aj tento rok uskutočnila jednodňová exkurzia, v rámci ktorej študenti navštívili známe lokality výskytu travertínov a penovcov na východnom Slovensku.

Pozrite si Správu z exkuzrie doplnenú o fotodokumentáciu a poučte sa spolu s účastníkmi.

2019exkurzia Qv img

Obr. 1: Torzo travertínovej kopy Hrádok v Gánovciach

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

november 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuality

Thu, 28, Nov, 2019, 0:00
Festival Iné cesty
Go to top