Udalosť: Prehĺbenie spolupráce s Universitat de Girona
Dátum: 21. – 28. 9. 2014
Miesto: Girona, Španielsko
Popis:

Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach rozšíril ponuku mobilít do zahraničných inštitúcií v rámci programu ERASMUS+. Zamestnanci nášho ústavu, Michal Gallay a Ján Kaňuk, navštívili partnerské pracovisko v Španielsku na Univerzite v Girone (UdG) v dňoch 21.-28. septembra 2014.

Cieľom ich učiteľskej mobility bolo predstaviť výskumné zameranie a študijné programy realizované na domovskom pracovisku pre akademických zamestnancov a študentov Departmento de Geografia, UdG. Počas pracovnej cesty prebehli rokovania aj v užšom kruhu s dekanom hosťujúcej fakulty Dr. Rafel Llussa Torraom, vedúcim katedry geografie Dr. Jaume Felium a riaditelkou univerzitnej spin-off firmy SIGTE Gemma Boiux. Predmetom rokovania bola identifikácia vzájomných prienikov v oblasti vedy a výskumu ako aj možností spoločného zapojenia sa do medzinárodných výskumných projektov. Kolegovia sa taktiež stretli so študentkami Norou Petrigalovou a Laurou Andrijkovou, kt. ako prvé využívajú možnosť študijného pobytu na UdG v rámci programu ERASMUS+.

 

 

  udg_view.jpg
  V komplexe bývalého kláštora sídli Universitat de Girona, podobne ako časť našej fakulty.
 

with_josep.jpg

  V diskusii s Josepom Vila Subirosom s výhľadom na mesto Girona podobnej veľkosti ako Košice.
  udg_with_diego.jpg
  Spoločne s Dr. Diegom Vargom pri prezentácií projektu APVV a skenovania jaskyne Domica.
  vyber_predmetov_s_josepom.jpg
  Poarada o výbere predmetov na zimný semester s Dr. Josepom Vila Subirosom.
 

girona_river_view.jpg

  Malebným centrom mesta preteká rieka Riu Onyar