Udalosť: Tretia účasť ÚGE na Medzinárodnom maratóne mieru 2014 v Košiciach
Dátum: 05.10. 2014
Miesto: Košice, Slovensko
Popis: Už po tretíkrát zaznamenal Ústav geografie účasť v rámci MMM v Košiciach. Štvorica zamestnancov ÚGE (tím GEO UPJŠ, č. 7058) zabehla štafetový maratónsky beh 4 x 1/4 v obsadení: Ján Kaňuk (12,1 km), Marián Kulla (9 km), Michal Gallay (12,1 km) a Jaroslav Hofierka (9 km). Dosiahnutý čas našej štafety bol 3:34:55 (47. miesto zo 187), čo je v porovnaní s 89. ročníkom (03:35:51) stále rýchlejšie, no pomalšie ako minulý rok (3:32:39). GEO UPJŠ však analyzoval priebeh preteku a odhadol rezervy pre prípravu na budúci ročník. Jubilejného 90. roku košického maratónu sa zúčastníl aj štafetový tím kolegov z geografického pracoviska Prešovskej univerzity, ktorý zabehol celkovo 10. najlepší čas (3:07:19). Kolegom z Prešova srdečne blahoželáme.
  KE_a_PO_spolu_mmm2014.jpg
  Spoločne s prešovskou štafetou, zľava: Ján Kaňuk, Michal Gallay, Marián Kulla, Jaroslav Hofierka za GEO UPJŠ a ďalej Štefan Kyšela, Tomáš Pasternák, Vladimír Solár, chýba ešte štvrtý zástupca Martin Angelovič za GEO Prešov.