Udalosť: Sme členom medzinárodnej iniciatívy Geo4All Open Source Geospatial Foundation
Dátum: 26. 4. 2016
Miesto: Košice

Popis:

Náš ústav sa stal členom medzinárodného zoskupenia pracovísk podporujúcich geovedné vzdelávanie na báze voľne šíriteľných softvérových aplikácií pre spracovanie a analýzu geografických dát. Ústrednou myšlienkou Geo for All je presvedčenie, že poznatky sú verejným blahom a otvorené princípy (voľne šíriteľných informácií, softvéru, programov) vo vzdelávaní poskytnú veľké príležitosti pre každého bez rozdielu.

Predpokladom pre členstvo je, aby na pracovisku pôsobila medzinárodne akceptovaná osobnosť so silným vedecko-výskumným zameraním na open-source GIS technológie, ktorá garantuje kvalitu vzdelávania v tomto smere. V našom prípade je to profesor Jaroslav Hofierka, tím z Oddelenia geoinformatiky a infraštruktúra Laboratórií GIS a DPZ. V skupine Geo4All sme zatiaľ jedinou organizáciou zo Slovenska. Viac podrobností nájdete tu.

 

geoforallC.png