Vedecká prednáška Vladimíra Baara: Separatismus a iredentismus

Ústav geografie PF UPJŠ pozýva záujemcov geografov i negeografov na prednášku Prof. RNDr. Vladimíra Baara, CSc.

Separatismus a iredentismus v kontextu mezinárodního práva

Prednáška sa uskutoční 5. 12. 2015 v čase 14:15 - 15:15, v prípade záujmu bude možné pokračovať s diskusiou aj po uvedenom čase.

Anotácia: Založením OSN byly vytvořeny základy mezinárodního systému, v němž separatismus a iredentismus neměly mít naději na úspěch. Jen zcela výjimečně světové společenství přijalo realitu separovaného státu (Bangladéš). S koncem studené války pokusů změnit hranice států výrazně přibylo a separací vznikly nové státy. Anexe Krymu ukázala, že ani iredentismus není nemožný. Jsme na počátku výrazných změn na politické mapě světa?

Baar1a-page-001