Stretnutie projektového tímu BIO-LOK v Bořeticiach (južná Morava)

V dňoch 3. - 4. apríla 2018 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie medznárodného riešiteľského tímu projektu Interreg CZ-SK „Bioplynové stanice a ich vplyv na miestny rozvoj v česko-slovenskom pohraničí“. Rokovanie prebiehalo v konferenčných priestoroch hotela Kraví hora vo vinohradníckej obci Bořetice na juhu Moravy. Zúčastnili sa ho riešiteľské kolektívy z Ústavu geoniky AV ČR z Ostravy, Ústavu regionálního rozvoje a veřejné správy Mendelovy univerzity v Brně a Ústavu geografie UPJŠ v Košiciach. Košickú geografiu zastupovali Dr. Kulla, Dr. Novotný a Mgr. Pregi. Hlavným cieľom stretnutia bolo stanovenie cieľov a výskumných otázok vzťahujúcich sa k plánovaným behaviorálnym výskumom, ktoré budú v blízkej budúcnosti realizované vo vybraných obciach s bioplynovou stanicou v česko-slovenskom pohraničí. Súčasťou pracovného stretnutia bola aj exkurzia v bioplynovej stanici v Bořeticiach.

boretice1

Obr. 1. Zástupcovia Ústavu geografie pred komplexom hotela Kraví Hora, kde rokovanie prebiehalo

 

boretice2

Obr. 2. Počas rokovania

 

Boretice3

Obr. 3. Časť účastníkov počas exkurzie v Bořeticiach