Ústav geografie v U. S. Steel Košice

Ústav geografie v sobotu spestril program Family Safety Day 2018 v košických oceliarňach U.S.Steel.

V rámci podujatia určeného pre zamestnancov podniku, ich deti a rodiny sme predviedli projekt nášej Krajiny na dotyk (Tangible GIS), kde si deti mohli vyskúšať simuláciu rôznych geografických javov v reálnom čase na umelo vytvorenom povrchu, ktorý si mohli aj sami modelovať. Dotykový geografický informačný systém zaujal nielen deti, ale aj dospelých.

Za prezentáciu ÚGE ďakujeme Kataríne Onačillovej, Michalovi Lackovi, Jánovi Šašakovi a Jozefovi Šupinskému.

USS1

USS2

USS3

USS4