Geospatial Summer School 2018
 
Po úspešnej medzinárodnej letnej škole Geospatial Summer School 2017 v Olomouci zorganizovala Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ďalší ročník zameraný na free a open-source softvér a dáta (http://gisummer.upol.cz/2018/). Na podujatie boli pozvaní ako lektori aj špičkoví svetoví odborníci ako prof. Mitášová z North Carolina State University v USA, či prof. Manfred Buchroithner z University of Dresden (http://gisummer.upol.cz/2018/experts/). Náš ústav zastupovali prof. Hofierka a doc. Kaňuk. V treťom dni podujatia prezentovali študentom z rôznych kútov Európy metódy terestrického laserového skenovania a následné spracovanie dát v open-source softvéroch CloudCompare, MeshLab a 3Dforest.
 
olomouc1
 
 
 olomouc222