Máme nového docenta

Habilitačnou prednáškou na tému 3D modelovanie povrchov krasovej krajiny pomocou masívnych geodát a obhajobou habilitačnej práce Geopriestorové modelovanie slnečného žiarenia na rôznych rozlišovacích úrovniach ukončil náš kolega Dr. Ján Kaňuk habilitačné konanie. Na základe kladného odporúčania Vedeckej rady Banícko-geologickej fakulty a rozhodnutia rektora Vysokej školy báňskej - Technickej univerzity v Ostrave bol od 1. 7. 2018 menovaný docentom v odbore geoinformatika.

Docentovi Kaňukovi srdečne blahoželáme, prajeme mu veľa úspechov a tvorivej energie. Veríme, že jeho úspech bude pozitívnym impulzom pre celé pracovisko.

 docent1