Summer school on remote sensing methodologies in agriculture

V dňoch 2. - 4. 7. 2018 sa v maďarskom Szerencsi uskutočnila letná škola Summer school on remote sensing methodologies in agriculture, ktorú Ústav geografie realizoval v spolupráci s Eszterházy Károly University Eger v rámci medzinárodného projektu TOKAJGIS - Development of webGIS platform based on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration. Letnej školy sa zúčastnili študenti oboch univerzít. Účastníkov najviac zaujala praktická časť, ktorá prebehla po teoretickej príprave. V rámci nej si účastníci mali možnosť osvojiť si zručnosti s využitím DPZ prístojov v poľnohospodárstve. 

Viac informácii o projekte sa dozviete na jeho webovej stránke.

Viac o Summer school sa dozviete na informačnom letáku.

HUSK1

HUSK2

HUSK3