Bukovina, Besarábia, Budžak, Banát ... a ďalšie regióny navštívené počas zahraničnej exkurzie 2018

Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach pre záujemcov pripravil aj v tomto roku zahraničnú exkurziu. V dňoch 6. – 15. 6. 2018 sa pod vedením Dr. Novotného, Dr. Kullu a Mgr. Pregiho študenti vydali spoznávať viac či menej známe oblasti východnej a juhovýchodnej Európy. Primárnym cieľom exkurzie bolo upevniť si teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia priamo v teréne, ale tiež získať nové poznatky o krajinách, regiónoch a geografických súvislostiach v nich, ktoré často unikajú pozornosti verejnosti i odborných kruhov. Počas desiatich dní exkurzie mali účastníci možnosť spoznať prírodné, sociálne, kultúrne, ekonomické, politické či bezpečnostné pomery Ukrajiny, Rumunska a Moldavska, vrátane jeho separatistického regiónu Podnestersko. Viac informácií nájdete v správe z exkurzie s bohatou fotodokumentáciou.

trasa