Geografi na konferencii Geomorphometry 2018 v Colorade

V dňoch 13. – 17. 8. 2018 sa v Boulder, Colorado v USA konala medzinárodná konferencia Geomorphometry 2018. Za Ústav geografie sa podujatia zúčastnili doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. a prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. Podujatie nadväzuje na úspešnú realizáciu projektu vydania monografie Geomorphometry: Concepts, Software, Applications, ktora vyšla vo vydavateľstve Elsevier v roku 2009, a ktorej sa zúčastnil aj prof. Hofierka.

Na konferencii vystúpil doc. Gallay s dvomi príspevkami, ktoré dokumentujú súčasné aktivity Ústavu geografie: Validation of TanDEM-X elevation data for a forested karst area in Slovakia (Central Europe) a High-resolution digital terrain modelling of a rugged alpine terrain by fusing data from terrestrial laser scanning and UAV photogrammetry. Oba príspevky sú súčasťou spoločného projektu s Katedrou fyzickej geografie a geoekológie PriF UK v Bratislave, ktorej zástupcovia sa tiež zúčastnili. Počas konferencie sme tiež mali možnosť sa stretnúť s prof. Mitášovou, ktorá bola ocenená cenou za celoživotné dielo v oblasti geomorfometrie.

boulder2

boulder3