Najlepšia práca Študentskej vedeckej konferencie za akademický rok 2017/2018 na Slovensku je z Ústavu geografie

Literárny fond na základe rozhodnutia výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelil našej čerstvej doktorandke Martine Magdoškovej cenu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie za minulý akademický rok. Srdečne jej blahoželáme a zároveň dávame do pozornosti výsledky súťaže na Ústave geografie.