Spolupráca s organizáciou Civita Center

Civita Center je občianske združenie, ktoré sa zamierava na podporu behaviorálnej politiky na komunálnej úrovni.

Na základe memoranda o spolupráci bude Ústav geografie participovať na výskume transformácie miest, rurálnych a suburbánnych štruktúr, tvorbe populačných analýz a prognóz s dôrazom na migráciu obyvateľstva.

Logo stredne