Náš výskum zaujal RTVS

Vždy nás poteší, keď naše aktivity zaujmú komerčnú sféru, verejnosť či médiá. Tentoraz ste sa o projekte Tokajgis mohli dozvedieť v správach RTVS. Ak ste to zmeškali, pozrite si reportáž v archíve so začiatkom v čase 0:37:10.

a

b

c

d

e