Európsky učiteľ 21. storočia

V dňoch 2. - 4. 7. 2019 zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Teach for All, konferenciu Európsky učiteľ 21. storočia. Zúčastnilo sa jej vyše 300 učiteľov všetkých stupňov vzdelávania z celého Slovenska. Konferenciu otvorila ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. Na konferencii vystúpili analytici OECD s témami ako napríklad využívanie technológií a sociálnych médií v triede, použitie hodnotenia na podporu zručností 21. storočia, profesionálna spolupráca medzi učiteľmi a dôležitosť spätnej väzby. Horlivo bol však diskutovaný príspevok o zmenách v oblasti profesijného rozvoja učiteľov, ktorý prináša Zákon 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. septembra 2019. Predstavená bola nová koncepcia profesijného rozvoja, druhy vzdelávania pedagogických zamestnancov a spôsob získavania atestácií. Atestácia sa po novom skladá z odovzdania atestačného portfólia, jeho obhajoby a atestačnej skúšky. Konferencia mala zdarný priebeh, vytvorila priestor pre učiteľov na výmenu skúseností, kontaktov a získanie nových poznatkov.

konferencia MCP BAs

Foto: Ústav geografie na konferencii zastúpila Dr. Stela Csachová.