Úspešná letná škola

Na Ústave geografie PF UPJŠ sa v dňoch 15. až 18. júla uskutočnila letná škola s názvom "Summer school on exploring the landscape with dynamic visualization, tangible interaction, and UAV-lidar". Jej hlavnou náplňou bolo získať zručnosti v zbere a spracovaní dát získaných leteckým laserovým skenovaním. Svojou prítomnosťou nás potešili nie len významní svetoví odborníci prof. Mitášová (North Carolina State University, USA) a Dr. Isenburg (rapidlasso GmbH), ale aj medzinárodná účasť študentov, doktorandov, zamestnancov a odborníkov pôsobiacich v oblasti diaľkového prieskumu Zeme a spracovania digitálnych geografických dát.

O význame podujatia svedčí aj pomerne veľká mediálna pozornosť:
TV JOJ - 32:30 min
RTVS - 19:40 min
web skolske.sk
KOSICE:DNES

Veríme, že okrem rozvoja vedomostí a zručností sme touto aktivitou prispeli aj k budovaniu povedomia o význame geografie a geoinformatiky v súčasnosti :)

letnkaskoal

Viac fotografií nájdete na facebookovej stránke ÚG