Inovatívnu metodiku mapovania zmien jaskynného ľadu sme publikovali v časopise The Cryospehere

Slovensko je plné unikátnych prírodných fenoménov. Ľadovce síce z našich hôr dávno zmizli, avšak niektoré jaskyne na Slovensku stále konzervujú prírodný ľad, ktorý je cenným zdrojom informácií o klíme v minulosti a jej zmene v súčasnosti.Špeciálne podmienky pre celoročné udržanie ľadu poskytuje Silická ľadnica v Slovenskom krase pri obci Silica, kde je táto jaskynná priepasť turistom ľahko dostupná. Jej jedinečnosť tkvie práve v tom, že sa v nej dokáže udŕžať ľad aj napriek veľmi nízkej nadmorskej výške (iba 500 m n. m.) a zemepisnej polohe, ktorá je výrazne južne.

tc-13-2835-2019-f04-web.jpg

Ľad v jaskyni sa počas roka prirodzene v určitých odbobiach tvorí a následne sa topí. Najviac ľadu môžeme vidieť na jar, kedy do jaskyne vniká voda a tvorí sa veľmi pekná ľadovcová výzdoba. Najmenej ľadu je paradoxne v zime, kedy po letnom topení ľadu dochádza vplyvom nízkych teplôt ku sublímácii. Za posledné obdobie však došlo k úbytku z celkového objemu ľadu. Čo je príčinou úbytku ľadu? Ide o prejav klimatickej zmeny? Je to spôsobené vyššími letnými teplotami alebo suchom? Je táto zmena úbytku ľadu nezvratná? Pre vierohodné odpovede na tieto otázky je potrebné najprv podrobne zachytiť zmenu povrchu ľadu a súčasne monitorovať teplotu vzduchu. Výsledky takto orientovaného výskumu sme publikovali v článku: Šupinský, J., Kaňuk, J., Hochmuth, Z., Gallay, M.: "Detecting dynamics of cave floor ice with selective cloud-to-cloud approach" v prestížnom časopise The Cryosphere (Q1; IF = 4,790) https://www.the-cryosphere.net/13/2835/2019/.

cryosphere

 tc-13-2835-2019-f08-web.png

V dvojročnom sledovanom období sme opakovaným laserovým skenovaním vytvorili časovú sériu 3D povrchu ľadu a jaskyne. Vyvinuli sme metodiku pre spresnenie výpočtu zmeny objemu ľadu, na základe ktorej sme s presnosťou na milimeter zistili, že ľad síce celkovo ubudol avšak nerovnomerne. Najviac ľadu ubudlo v obdobiach s dostatkom relatívne teplej zrážkovej vody, ktorá vniká do jaskyne. Táto voda na jednej strane topí ľad a zároveň zvyšuje celkovú teplota vo vnútri jaskyne. Teda, topenie ľadu je výraznejšie počas chladnejšieho, ale upršaného leta ako počas horúceho ale suchého leta. Na druhej strane, pre tvorbu ľadu je najdôležitejšia voda v zime a v skorej jari. Čím je viac snehu v zime, prípadne v skorej jari viac prší, tým sa v jaskyni vytvorí viac ľadu. Ku tvorbe ľadu však dochádza iba v krátkom časovom intervale, iba 4 až 6 týždňov na jar.

tc-13-2835-2019-avatar-web.png

Na základe našich zistení môžeme povedať, že úbytok ľadu v poslednom období bol spôsobený sériou suchých zím a jarí, kedy sa vytvorilo iba málo nového ľadu, avšak počas roka ubudol ľad, ktorý v jaskyni už bol. Všeobecné závery možno utvoriť z dlhodobejšieho monitorovania, preto budeme vo výskume dynamiky ľadu naďalej pokračovať.

Realizovaný výskum vznikol v rámci projektu APVV-15-0054 financovaného Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja a v rámci projektov VEGA 1/0963/17 a VEGA 1/0839/18 financovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.