Názov:

Proveniencia klastických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku
Prednášajúci:   Ing. Katarína Bónová, PhD.
Pracovisko: Ústav geografie
Dátum: 11. 12. 2019
Čas: 13:00 - 14:00

Miesto:

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice
Seminárna miestnosť č. 207 (SJ2P14),  2. poschodie

Anotácia:

 

Cieľom prednášky je priniesť stručný prehľad poznatkov o výskume a možnostiach využitia mimoriadneho potenciálu ťažkých minerálov prítomných v sedimentárnych horninách pri paleogeografických rekonštrukciách, demonštrovaný na príklade východoslovenského úseku magurskej jednotky flyšového pásma Západných Karpát.
geol VSL fls
Obr. 1. Percentuálne zastúpenie ťažkých minerálov zo siliciklastík magurskej jednotky
Workshop pre pokročilé spracovanie bezpilotných leteckých lidarových dát so švajčiarskym hosťom

foto0.jpg

Záver novembra 2019 sme na Ústave geografie venovali pokročilému spracovaniu mračna bodov získaného laserovým skenovaním (lidarom) z nášho bezpilotného vrtuľníka. Týmto spôsobom sme už mapovali tokajské vinice, rakúske alpské lesy, či poľné letisko v Mirkovciach a dáta sme využili v rámci letnej školy v júli 2019.
foto3.jpg
Spracovanie dát vyžaduje nielen teoretické znalosti ale aj praktické skúsenosti, preto sme pozvali a v dňoch 29. 11. – 1. 12. 2019 u nás privítali Dr. Carla Zgraggena z Hochschule Luzern vo Švajčiarsku. Carlo je zároveň kľúčovým pracovníkom spin-off firmy Aeroscout GmbH pre geometrické vyrovnanie leteckých dát získaných lidarovým systémom VUX-1 od firmy RIEGL. Spoločne sme už publikovali dva články a v rámci projektu 3i dostali možnosť pozvať ho a zdokonaliť sa v komplexnej problematike spracovania leteckých lidarových dát. Počas trojdňového workshopu dostali príležitosť rozšíriť svoje zručnosti aj naši doktorandi.
foto11.jpg
foto5.jpg
Súčasťou workshopu bol aj seminár o Aplikácii bezpilotného systému Scout B1-100 v detekcii porúch elektrického vedenia laserovým skenovaním a ultrafialovým snímaním dňa 29. 11. 2019 o 15:00 – 16:30. Nasledujúci deň,  30. 11. 2019 sme sa venovali spracovaniu letovej trajektórie a vyrovnaniu lidarových dát. V záverečný deň sme sa sústredili na pokročilé vyrovnanie letovej trajektórie a plánovanie lidarovej leteckej misie pre naše výskumné lokality v podhorí Vysokých Tatier.
foto55.jpg
Veľmi oceňujeme podporu Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre inovácie, internacionalizáciu, a interdisplinarizáciu v rámci projektu 3i na UPJŠ v Košiciach, ktorým realizujeme aktivity vedúce k zintenzívneniu medzinárodného rozmeru nášho pracoviska.
foto10.jpg

Názov podujatia: Workshop on unpiloted airborne lidar data processing

Dátum konania: 29.11.2019 - 1.12.2019

Organizačný výbor: Michal Gallay, Ján Kaňuk

Miesto konania: Seminárna miestnosť LIDA, 2. poschodie, Jesenná 5, UPJŠ Košice

Úspech našej absolventky vo výzve World Data Viz Challenge

Naša minuloročná absolventa Anna Péliová využila možnosť programu Erasmus a momentálne je na absolventskej stáži na univerzite v katalánskej Girone. S kolegami z tamojšieho Oddelenia GIS sa zapojili do výzvy mesta Barcelona – World Data Viz Challenge, kde bolo potrebné využiť voľné dostupné dáta z mestského štatistického portálu a vytvoriť buď infografiku alebo mapu týkajúcu sa tohtoročnej témy – klimatického plánu Barcelony.

Svojimi poznatkami zo štúdia na našom ústave prispela k vytvoreniu webovej mapy LST Barcelony a spolu so svojim tímom sa dostala medzi šesť finalistov s možnosťou prezentovať svoju prácu na Smart City World Expo, ktoré sa tento rok kontalo v Barcelone.

Anke srdečne blahoželáme a Vás ostatných pozývame pozrieť si dielo jej riešiteľského tímu.

BCN

Inovatívnu metodiku mapovania zmien jaskynného ľadu sme publikovali v časopise The Cryospehere

Slovensko je plné unikátnych prírodných fenoménov. Ľadovce síce z našich hôr dávno zmizli, avšak niektoré jaskyne na Slovensku stále konzervujú prírodný ľad, ktorý je cenným zdrojom informácií o klíme v minulosti a jej zmene v súčasnosti.Špeciálne podmienky pre celoročné udržanie ľadu poskytuje Silická ľadnica v Slovenskom krase pri obci Silica, kde je táto jaskynná priepasť turistom ľahko dostupná. Jej jedinečnosť tkvie práve v tom, že sa v nej dokáže udŕžať ľad aj napriek veľmi nízkej nadmorskej výške (iba 500 m n. m.) a zemepisnej polohe, ktorá je výrazne južne.

tc-13-2835-2019-f04-web.jpg

Ľad v jaskyni sa počas roka prirodzene v určitých odbobiach tvorí a následne sa topí. Najviac ľadu môžeme vidieť na jar, kedy do jaskyne vniká voda a tvorí sa veľmi pekná ľadovcová výzdoba. Najmenej ľadu je paradoxne v zime, kedy po letnom topení ľadu dochádza vplyvom nízkych teplôt ku sublímácii. Za posledné obdobie však došlo k úbytku z celkového objemu ľadu. Čo je príčinou úbytku ľadu? Ide o prejav klimatickej zmeny? Je to spôsobené vyššími letnými teplotami alebo suchom? Je táto zmena úbytku ľadu nezvratná? Pre vierohodné odpovede na tieto otázky je potrebné najprv podrobne zachytiť zmenu povrchu ľadu a súčasne monitorovať teplotu vzduchu. Výsledky takto orientovaného výskumu sme publikovali v článku: Šupinský, J., Kaňuk, J., Hochmuth, Z., Gallay, M.: "Detecting dynamics of cave floor ice with selective cloud-to-cloud approach" v prestížnom časopise The Cryosphere (Q1; IF = 4,790) https://www.the-cryosphere.net/13/2835/2019/.

cryosphere

 tc-13-2835-2019-f08-web.png

V dvojročnom sledovanom období sme opakovaným laserovým skenovaním vytvorili časovú sériu 3D povrchu ľadu a jaskyne. Vyvinuli sme metodiku pre spresnenie výpočtu zmeny objemu ľadu, na základe ktorej sme s presnosťou na milimeter zistili, že ľad síce celkovo ubudol avšak nerovnomerne. Najviac ľadu ubudlo v obdobiach s dostatkom relatívne teplej zrážkovej vody, ktorá vniká do jaskyne. Táto voda na jednej strane topí ľad a zároveň zvyšuje celkovú teplota vo vnútri jaskyne. Teda, topenie ľadu je výraznejšie počas chladnejšieho, ale upršaného leta ako počas horúceho ale suchého leta. Na druhej strane, pre tvorbu ľadu je najdôležitejšia voda v zime a v skorej jari. Čím je viac snehu v zime, prípadne v skorej jari viac prší, tým sa v jaskyni vytvorí viac ľadu. Ku tvorbe ľadu však dochádza iba v krátkom časovom intervale, iba 4 až 6 týždňov na jar.

tc-13-2835-2019-avatar-web.png

Na základe našich zistení môžeme povedať, že úbytok ľadu v poslednom období bol spôsobený sériou suchých zím a jarí, kedy sa vytvorilo iba málo nového ľadu, avšak počas roka ubudol ľad, ktorý v jaskyni už bol. Všeobecné závery možno utvoriť z dlhodobejšieho monitorovania, preto budeme vo výskume dynamiky ľadu naďalej pokračovať.

Realizovaný výskum vznikol v rámci projektu APVV-15-0054 financovaného Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja a v rámci projektov VEGA 1/0963/17 a VEGA 1/0839/18 financovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

Sat, 30, May, 2020, 0:00
Zahraničná exkurzia 2020
Go to top