Udalosť: Characterization and Engineering of Karst Aquifers (CEKA)
Dátum: 3. – 10.6.2014
Miesto: Trebinje, Bosna a Herzegovina
Popis: Tento tradičný doškoľovací kurz v problematike výskumu krasovej vody a jej manažmentu sa uskutočnil pod záštitou UNESCO a európskeho projektu DIKTAS. Hostiteľom bolo centrum pre krasovú hydrológiu ústavu hydrogeológie Univerzity v Belehrade a o vyčerpávajúci odborný program sa postarali osobnosti svetovej hydrogeológie ako Dr. Zoran Stevanović, Prof Dr Dragan Milovanović, Dr Saša Milanović, Dr Vesna Ristić Vakanjac (Univerzita Belehrad), Dr. Neven Krešić (Hydrogeology Practice Leader, AMEC, USA), Dr. Petar Milanović, Ret. Assoc. Prof. (University of Mostar), Dr. Ognjen Bonacci, Prof. Emer (Univerzita Split), Prof. Ass. Dr Francesco Fiorillo (Univerzita SANNIO, Benevento, Taliansko), Prof. Dr. Bartolome Andreo Navarro (Univerzita Malaga, Španielsko), University of Belgrade, Serbia; Dr Neno Kukurić (Head UN-IGRAC, Delft, Holansko).
Kurzu sa zúčastnilo 21 mladých hydrogeológov a geografov z celého sveta (z Číny, Brazílie, Slovinska, Maďarska a i.). Za oddelenie fyzickej geografie Ústavu geografie sa akcie zúčastnila Dr. Alena Petrvalská s diplomantkou Bc. Veronikou Strakovou. Okrem teoretických lekcií účastníci realizovali 3 praktické cvičenia v teréne, ktoré zahŕňali manažment pitnej vody v tomto regióne. Nedostatok vody tu od nepamäti predstavuje obrovský problém, keďže celé územie je budované veľmi čistými pórovitými vápencami. V rámci kurzu sa uskutočnila exkurzia k najväčším vodným dielam Bosny a Herzegoviny v podobe vodných nádrží ale aj tunelov, ktoré čiastočne vyriešili problém dopytu po vode. Problém opätovného sprístupnenia jaskýň zničených vojnou bol takisto jednou z riešených otázok. Keďže sme sa s niektorými odborníkmi stretli už niekoľkýkrát a spolupráca na poli publikovania už prebieha, táto akcia okrem nových informácií priniesla upevnenie pracovných vzťahov hlavne so Srbskom a Maďarskom.
 

otvorenie_kurzu.jpg

Otvorenie kurzu

 

Pred_prehliadkou_vojnou_zničenej_jaskyne_Vjetrenica.jpg

Pred prehliadkou vojnou zničenej jaskyne Vjetrenica

 

spoločné_foto.png

Účastníci na úspešnom zvládnutí kurzu

Udalosť: International Geographical Union Regional Conference: Changes, challenges and responsibilities
Dátum: 18. – 22. 8. 2014
Miesto: Krakov, Poľsko
Popis: V dňoch 18. – 22. augusta 2014 sa na pôde Jagelovskej univerzity (Uniwersytet Jagielloński) v Krakove pod záštitou Medzinárodnej geografickej únie (IGU) uskutočnila konferencia s názvom International geographica union Regional conference: Changes, challenges and responsibilities. Patrónom konferencie bol prezident Poľskej republiky Bronisław Komorowski. Konferenciu slávnostne otvoril prezident IGU prof. Vladimir Kolosov. O veľkosti podujatia svedčí aj fakt, že konferencia prebiehala každý deň od 9.00 do 18.00 paralelne v 30 konferenčných miestnostiach a vo dvoch posterových sekciách. Celkovo sa konferencie zúčastnilo viac ako 1200 geografov z celého sveta. Okrem európskych geografov mali početné zastúpenie napríklad aj Japonci, Číňania, Indovia či reprezentanti Nového Zélandu, Nigérie a ďalších krajín. Slovensko na tejto konferencii reprezentovalo len deväť geografov, prevažne zo Slovenskej akadémie vied.
Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (ÚG) zastupovali Marián Kulla a Ladislav Novotný s príspevkami Electrical Engineering Industry in Slovakia in the Period of Globalization a Migration and Spatial Redistribution of Population in CE Urban Regions (Case study of Bratislava and Košice (Slovakia). Účasť na takejto prestížnej konferencii nezabezpečila len reprezentáciu pracoviska, ale účastníkom sa podarilo aj nadviazať medzinárodné kontakty, vďaka ktorým by sa pracovníci ÚG mohli perspektívne viac zapojiť do medzinárodných výskumných tímov.
Návštevu Krakova účastníci využili aj na prehliadku historického centra mesta i blízkej soľnej bane vo Wieliczke. Obe lokality sú zapísané do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. V roku 2015 sa konferencia IGU uskutoční v Moskve.
 

igu_krakow_2014_1.jpg

Otvorenie konferencie prezidentom IGU prof. Vladimirom Kolosovom

 

 

igu_krakow_2014_2.jpg

Otvorenie konferencie v priestoroch Auditorium Maximum Jagelovskej Univerzity

 

Udalosť: 23. Zjazd Českej geografickej spoločnosti a 16. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti
Dátum: 25.-28.8.2014
Miesto: Karlova Univerzita, Praha, Česko
Popis: V dňoch 25. – 28. augusta 2014 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe konal 23. Zjazd Českej geografickej spoločnosti a 16. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti, súčasťou ktorých bola aj vedecká konferencia pod názvom „Geografie v srdci Evropy“. Konferenciu slávnostne otvoril absolvent štúdia geografie a matematiky, bývalý doktorand na Katedre sociálnej geografie a súčasný primátor hlavného mesta Praha, RNDr. Tomáš Hudeček, PhD. Počet účastníkov z Českej republiky vysoko prevyšoval počet účastníkov zo Slovenska. Počas troch rokovacích dní sa v ôsmich paralelných sekciách predstavilo vyše 200 českých kolegov a 27 kolegov z geografických pracovísk na Slovensku. Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ zastupovala na konferencii RNDr. Stela Csachová s príspevkom „Košice na križovatke administratívnej reformy“. Súčasťou spoločenského programu bolo aj prijatie u primátora v nádherných priestoroch Rezidencie primátora, exkurzia po historickom jadre Prahy a celodenná postkonferenčná exkurzia. Organizátori vyslovili želanie v pokračovaní týchto spoločných česko-slovenských geografických podujatí.
Udalosť: Hosťujúci lektor na China University of Petroleum, Beijing
Dátum: 12.-24.7.2014
Miesto: Peking, Čína
Popis:

Pracovník Ústavu geografie, Michal Gallay, hosťoval na China University of Petroleum v rámci letnej školy pre študentov magisterského štúdia naftovej geológie (International Master's programme) v Pekingu. Výuka v rámci letnej školy zahŕňala prednášky a praktické cvičenia na tému "GIS, Remote Sensing and Digtial Terrain Modelling for Tectonic Geology". Kurz prebiehal 30 hodín v priebehu 5 dní, v rámci ktorých 25 študentov zvládlo základy práce v GIS, spracovanie multispektrálnych satelitných snímok, 3D modelovanie a geomorfometrickú analýzu v prostredí open-source GRASS GIS. Michal Gallay kurz realizoval na základe pozvania Dr. Yupenga Li, ktorý je garantom uvedeného študijného programu vyučovaného v angličtine. Ústav geografie v Košiciach sa tak mohol prezentovať aj v Ríši stredu.

  3d_interpolation.jpg
  class_work_low_.res_2.jpg
 

class_with_uni.jpg

  with_yupeng_great_wall.jpg

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Go to top