Dátum: 26 – 30 August 2012
Miesto: Koliin nad Rýnom, Nemecko
Udalosť: Kongres IGC Cologne 2012 – „DOWN TO EARTH“ 32nd International Geographical Congress
Popis: Na konci mesiaca august tohto roku sa uskutočnil medzinárodný geografický kongres IGC, ktorého hlavným organizátorom bola Univerzita v Kolíne nad Rýnom. Táto akcia, ktorá je organizovaná vo 4- ročných intervaloch, bola založená v roku 1922 v Bruseli. Už registrácia viac ako 8 mesiacov dopredu naznačovala, že to bude veľkolepá akcia, nielen organizáciou, priestormi, ale aj rôznorodosťou prednášok a hlavne počtom účastníkov. Celkovo sa na kongrese zúčastnilo 2800 geografov z viac ako 80 krajín sveta, pričom najviac kolegov (okrem Nemecka) prišlo z Japonska –114. Na celkový chod kongresu počas celých 5 dní dohliadal viac ako 320-členný tím dobrovoľníkov, ktorí boli zostavení prevažne zo študentov geografie. Príspevky prezentované na kongrese boli rozdelené do 40 sekcií, ktoré prebiehali počas celých 5 dní, paralelne v 3 budovách a 31 miestnostiach. Spolu odznelo viac ako 1200 príspevkov.
Zo Slovenska sa tejto akcie aktívne s príspevkom zúčastnilo spolu 7 geografov. Alena Petrvalská a Zdenko Hochmuth z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (sekcia Human impacts and environmental changes in karst), Ján Buček z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (sekcia Innovations in public sector – public administration reforms, public sector reorganizations, local finance and progress in planning), Ján Feranec a Ján Otaheľ zo Slovenskej akadémie vied (sekcia Session on Land Use and Land Cover Change – Urbanisation and demographic change). V posterovej sekcii vystúpil Róbert Pazúr zo Slovenskej akadémie vied.
   
Dátum: 23.11.2012
Miesto: Košice
Udalosť: Nové prístroje GPS
Popis: Materiálne vybavenie pracoviska zo štrukturálnych fondov výrazne posilnili nové prístroje GPS - GNSS systém EPP Set – Hiper ll GSM/GPRS od spoločnosti TOPCON, ktoré nám dodala firma Geodis a predviedol dňa 23.11.jej pracovník Marián Majer.
   
Dátum: 25.11.-2.12.2012
Miesto: Belfast
Udalosť: Queen's University Belfast
Popis:

Traja pracovníci Ústavu geografie (Doc. Hofierka, Dr. Kaňuk a Dr.Gallay) sa 25.11.-2.12.2012 zúčastnili učiteľskej mobility v rámciprogramu ERASMUS na Queen's University Belfast, School of Geography,Archaeology and Palaeoecology v Severnom Írsku. Na hostiteľskom pracovisku sprevádzaní Dr. Jennifer McKinley strávili veľmiproduktívny týždeň naplnený prednáškami pre študentov, akademických zamestnancov univerzity ako aj ďalších inštitúcií (Department of Regional Development Northern Ireland, Geological Survey Northern Ireland). Taktiež absolvovali viacero diskusných stretnutí s doktorandmi a odbornými pracovníkmi, s ktorými realizovali pozemné laserové skenovanie vegetácie v Botanickej záhrade. Okrem výborných dojmov priniesli domov cenné 3D geoúdaje pre vlastný výskum, konkrétne dohody o spoločnom výskume a predĺženie zmluvy o spolupráci v rámci programu ERASMUS.

   
Dátum: 7.12.2012
Miesto: Bratislava
Udalosť: Memoriál Mladena Kolényho, 14. ročník
Popis: Populárneho futbalového turnaja slovenských a českých geografických katedier a ústavov v Bratislave sa zúčastnilo dňa 7.12. spolu 14 tímov. Náš ústav pod vedením kapitána M. Kullu mal ťažkú úlohu, obhájiť prvenstvo z predchádzajúceho roka. Potvrdil výbornú formu a skúsenosti a napokon sa prepracoval sa finále, kde  ale podľahol tímu Palackého univerzity z Olomouca. O tom že toto nie úplne vedecké podujatie sa považuje za dôležitú akciu, svedčí aktívna účasť dekanov (doc. Gajdoš z B. Bystrice), prodekanov (doc. Bleha, UK), profesorov (Spišiak, Korec, Tolmáči), vedúcich katedier, tajomníkov a i. a tiež t.r. povinne musela byť v tíme aj minimálne 1 žena. Vynikajúca bola tiež večera v gymnáziu L. Sáru a zábava v kultúrnom centre v Karlovej vsi.
   

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

október 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top