Dátum: 25.11.-7.12.2012
Miesto: Chongqing, Čína
Udalosť: International training course on karst and hydrochemistry
Popis: 25.11.-7.12.2012 sa Dr. Alena Petrvalská zúčastnila medzinárodného tréningu v problematike krasu a hydrochémie v Číne. Na tejto akcii sa účastnilo spolu 17 účastníkov z 11 krajín sveta (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, USA, Brazília, Keňa, Etiópia, Malajzia, India, Vietnam, Indonézia), ktorí boli pozvaní na odporúčania členov IRCK (International research center on karst geology) v Guiline. Kurz pozostával z prednáškových cyklov a terénnych prác v národnom parku Jinfo a Wulong. Zároveň na tomto kurze reprezentovala Slovensko a výskum ústavu v problematike krasu prezentáciou o prebiehajúcich výskumoch. Na záverečnom ceremoniáli boli odovzdané ocenenia a certifikáty za prácu počas 10 dní tréningu za prítomnosti vedeckých hodností karsológie z celej Číny. Vďaka novým kontaktom sa rozbieha spolupráca v oblasti výskumu s Instituto do Carste v Brazílii a Maďarskou akadémiou vied.
   
Dátum: 9.-13.12.2012
Miesto: Guilin, provincia Guanzxi, Čína
Udalosť: Symposium on the Standard of Karst Carbon Sink Monitoring, IGCP/SIDA International Group Meeting and The Ninth Session of the Third KDL Academic Committee
Popis: 9.-13.12.2012 sa v meste Guilin v provincii Guanzxi v Číne uskutočnilo sympózium a stretnutie pod taktovkou International Research Center on Karst UNESCO v Guiline, Institute od Karst geology CAGS a Karst Dynamics Laboratories MLR/Guangxi. Na vyžiadané prednášky boli pozvaní Alena Petrvalská (Slovak Karst: land cover, exploitation of the karst landscape and its transformation), Bartolomé Andreo z Univerzity v Malage zo Španielska (Protecting Groundwater in Karst Media), Tadej Slabe (Development of Karstology) a Martin Knez (Planning Traffic Roads Crossing Karst) z Inštitútu pre výskum krasu v Postojnej Slovinsko, Vitor Moura z Inštitútu pre výskum krasu Belo Horizonte Brazília (Monitoring procedures of management and protection of caves in Brazil – experiences and challenges), Tim Slattery (An Example of the Challenges of Developing on Karst), Nick Lawhon (Groundwater resource investigations of karst aquifers: insights from 35 years of research on Kentucky`s Lost River Karst Aquifer), Ben Miller (Methodologies and case studies of groundwater tracing application in karst areas), Wendy Decroix (A Brief History of Mammoth Cave National Park) a Chris Groves, všetky z Hoffmannovho Inštitútu na univerzite v Kentucky USA a 5 ďalších odborníkov z Číny. Počas terénnych prác sme navštívili monitorovacie zariadenia na kvalitu krasovej vody v oblasti vežovitého typu krasu v okolí mesta Guilin, kde boli vykonané odbery a analýzy in situ na teplotu, konduktivitu, pH a obsah vápnika vo vode. Zároveň boli prediskutované ďalšie možnosti spolupráce medzi IRCK v Guiline a Dr. Petrvalskou.
   
Dátum: 23. - 23.1.2013
Miesto: Ostrava
Udalosť: GIS Ostrava 2013
Popis: Traja členovia Ústavu geografie, doc. Jaroslav Hofierka, Dr. Ján Kaňuk a Dr. Michal Gallay, sa zúčastnili medzinárodnej konferencie Symposium GIS Ostrava 2013 Geoinformatics for City Transformations, ktorá sa konala v dňoch 21.1. - 23.1.2013 na VŠB-TU v Ostrave. Kolegovia, ako spoluautori, aktívne vystúpili s príspevkom USING VIRTUAL 3-D CITY MODELS IN TEMPORAL ANALYSIS OF URBAN TRANSFORMATIONS (http://gis.vsb.cz/gis2013/programme.php ), v ktorom Ján Kaňuk predstavili metodiku tvorby časových radov 3D modelu časti mesta Prešov a poukázali na aplikácie 3D modelov mest v geografickom výskume s použitím 3D GIS. Konferencia má dlhoročnú tradíciu a je široko akceptovaným podujatím v geoinformatickej komunite. Tohto roku usporiadatelia hostili účastníkov z 27 krajín.
   
Dátum: 11.6.2013
Miesto: Praha
Udalosť: Menovanie doc. Hofierku za profesora geoinformatiky
Popis: Vo Veľkej aule Karlovej univerzity v Prahe, v Karolinu, prebehlo dňa 11.6.2013 slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov novým profesorom Českej republiky. Slávnostného aktu sa zúčastnil prezident Českej republiky Miloš Zeman a minister školstva, mládeže a televýchovy ČR Peter Fiala. Medzi šesťdesiatimipiatimi novými profesormi bol aj náš kolega a riaditeľ Ústavu geografie, doc. Hofierka. Bol menovaný za profesora v odbore geoinformatika s účinnosťou od 11.6.2013 na návrh Vedeckej rady Vysoké školy báňské-Technická univerzita Ostrava.
   

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

august 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Go to top