Konferencia projektu IT Akadémia vo Vysokých Tatrách

V dňoch 17. – 19. októbra 2019 sa vo Vysokých Tatrách konala konferencia projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pre učiteľov stredných škôl. Zúčastnilo sa jej viac ako 160 učiteľov prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky z celého Slovenska. Nosnou témou projektu a konferencie je pripravovať študentov stredných škôl pre trh práce rozvíjaním zručností a spôsobilostí v oblasti prírodovedných predmetov, matematiky a predovšetkým informatiky. Spoločný úvodný blok prednášok bol venovaný zhodnoteniu doterajšieho priebehu riešenia projektu. Následne program pokračoval v paralelných sekciách jednotlivých predmetov. Geografiu zastrešoval tím kolegov z Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v zložení RNDr. Stela Csachová, PhD., doc. RNDr. Ján Kaňuk a Mgr. Veronika Ondová,  z Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici  RNDr. Martina Škodová, PhD. a z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre Mgr. Matej Vojtek, PhD.

Geografickú sekciu sme otvorili sumarizovaním doterajších výsledkov riešenia projektu. Venovali sme sa otázke skvalitňovania geografického vzdelávania na Slovensku a potrebe obsahových a metodických zmien.V ďalšej časti sme sa venovali metodikám, ktoré prinášajú do vyučovania geografie nové témy a rozvíjajú zručnosti, ktoré si vyžadujú zaškolenie učiteľov. Ide napr. o témy Ukazovatele obyvateľstva Slovenska, Drony a meranie Zeme, Dve tváre cestovného ruchu a ďalšie. Slnečné počasie prialo aj realizovaniu aktivít v teréne. Počas trojhodinovej vychádzky učitelia pracovali s tlačenou mapou (orientácia v teréne), s mobilnými aplikáciami (určenie polohy pomocou GNSS, Flight Radar). Demonštrovali sme meranie Zeme pomocou dronu a využitie rozšírenej reality. Učitelia geografie reagovali na program veľmi pozitívne. Zhodli sa, že projekt i napriek nadmernej administratívnej záťaži prináša do vzdelávacieho procesu nové impulzy a zmeny, ktoré žiaci vnímajú a sú za ne vďační.  

2 vonku tatry

 

4 vonku dron

V Číne sme rozbehli projekt 3D SmartCity

SmartCity je moderný koncept riadenia a budovania mesta, v ktorom sa uplatňuje prepojenie rozličných senzorov, vedy a digitálnej komunikácie smerujúce k zlepšeniu životného prostredia a života ľudí v meste. Do tohto konceptu zapadá riešenie bilaterálneho výskumného projektu APVV/SK-CN-RD-18-0015 (3DSMARCITY) medzi UPJŠ v Košiciach a China University of Mining and Technology (CUMT) in Xuzhou (Sü-čou), provincia Ťiang-su v Číne.

Traja zástupcovia Ústavu geografie, prof. Jaroslav Hofierka, doc. Michal Gallay a Mgr. Katarína Onačillová v období od 7. do 14. 10. 2019 realizovali prvé osobné pracovné stretnutie s čínskym partnerom projektu School of Environmental Science and Spatial Informatics CUMT v Sü-čou. Stretnutie viedol prorektor CUMT, prof. Zhengfu Bian a ďalej sa ho za CUMT zúčastnil prodekan SESSI CUMT pre vonkajšie vzťahy prof. Nanshang Zheng, prof. Yongbo Wang, prof. Huachao Yang, Dr. Quizaho Zhang a Dr. Yaqin Sun. Obidve strany predstavili svoje odborné zameranie, súčasný výskum a najmä úlohy vykonané v rámci spoločného projektu. Tím SESSI CUMT sa zameriava na spresňovanie dráhy družíc globálnych navigačných systémov (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou), detailné 3D modelovanie mesta pomocou laserového skenovania a šikmej fotogrametrie z bezpilotných leteckých zariadení.

Odborný profil čínskeho a slovenského tímu vytvára predpoklady pre realizáciu spoločných experimentov, ktorých účelom bude zvýšiť presnosť získavania trojrozmerných dát o meste. Napriek odlišnej veľkosti záujmového územia obidvoch partnerov (Sü-čou, 10 mil. obyvateľov a Košice 0,24 mil. obyvateľov), urbánne prostredie čelí bez ohľadu na geografickú mierku podobným výzvam a trápia ho podobné problémy, ako napr. prehrievanie mesta, povodne, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a obnova zelene. Ich riešenie preukážeme v aplikačnej fáze spoločného výskumu uplatnením našich modelov pre výpočet teploty povrchu, bleskových povodní alebo solárneho potenciálu. Prvotné výsledky budú predstavené počas plánovanej návštevy partnerov z CUMT na UPJŠ v Košiciach v máji 2020.

cina0

 

cina1

 

cina2

 

cina3

 

cina4

 

 

Správa zo zahraničnej exkurzie Benelux 2019

Na prelome mája a júna naši geografi absolvovali zahraničnú exkurziu, v rámci ktorej spoznávali krajiny Beneluxu.

Zacestujte si si nimi aspoň virtuálne a prečítajte si Správu zo zahraničnej exkurzie aj s bohatou fotoprílohou.

baarle

Ústav geografie na konferencii 3Dgeoinfo v Singapure

Ako vypočítať koľko slnečnej energie dopadne na rôznorodé objekty v meste?

K tejto otázke prezentujú vedecké výsledky kolegovia Kaňuk, Šašak a Šupinský na konferencii 3Dgeoinfo v Singapure.
Ide o spoločný výskum v rámci riešených projektov APVV a VEGA s kolegami z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach.

singapur

 

Viac foto nájdete na našom facebooku a instagrame :)

 

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Go to top