Správa z exkurzie z humánnej geografie 2019

Ešte pred začiatkom semestra absolvovali študenti 3. ročníka geografie a ďalší záujemcovia exkurziu z humánnej geografie. Pre tých, ktorí na exkurzii neboli, ale na pripomenutie aj pre tých, ktorí sa jej zúčastnili, sme pripravili správu s bohatou fotoprílohou. Prejdite si s nami túto exkurziu aspoň virtuálne.

Ústav geografie na International Cartographic Conference 2019 v Tokiu

V dňoch 15. – 20. júla sa v Tokiu uskutočnila medzinárodná kartografická konferencia ICC 2019 Tokyo. Ústav geografie na nej v zastúpení Katarínou Onačillovou reprezentoval riešiteľský kolektív Vladirím Sedlák, Katarína Onačillová, Michal Gallay, Jaroslav Hofierka, Ján Kaňuk, Ján Šašak a Jozef Šupinský s príspevkom s príspevkom „Mapping urban greenery to create the optimal cooling effect model against solar radiation under the conditions of a smart city“. Konferenčným miestom bolo múzeum Miraikan (National Museum of Emerging Science and Innovation) nachádzajúce sa v oblasti Tokijského zálivu, v ktorej sa budú konať aj olympijské a paralympijské hry v roku 2020.

O medzinárodnej významnosti konferencie svedčí prítomnosť vyše 800 účastníkov z rôznych krajín sveta, otvárací ceremoniál zahájený japonským princom a princeznou Akishino, prítomnosť doterajšieho prezidenta Medzinárodnej kartografickej asociácie (ICA) a keynote speakerov z radov OSN, kartografických a geoinformatických spoločností ako Mapbox, TomTom, OSGeo. Priebeh konferencie tiež sprevádzal bohatý kultúrny a spoločenský program, ktorý umožnil nadviazať nové medzinárodné kontakty a zoznámiť sa s fascinujúcou históriou a súčasnosťou japonskej metropoly, ktorá je popri všetkej svojej pokrokovosti, zastúpenej modernými technológiami, postmodernou architektúrou a dômyselne navrhnutým systémom cestných estakád, stále pevne spätá so svojou minulosťou v podobe prítomných impozantných záhrad, chrámov, svätýň, tradícií a kultúrnych zvykov niekdajšieho mesta Edo (pôvodný názov mesta do roku 1868).

1 Conference venue

 

1 Conference venue 2

 

1 Conference venue 3

 

2 Poster UGE

 

3 ICC Chichibu 3

 

3 ICC Chichibu tour

 

3 ICC Chichibu tour 2

 

3 ICC Plaza Heisei

 

 

Úspešná letná škola

Na Ústave geografie PF UPJŠ sa v dňoch 15. až 18. júla uskutočnila letná škola s názvom "Summer school on exploring the landscape with dynamic visualization, tangible interaction, and UAV-lidar". Jej hlavnou náplňou bolo získať zručnosti v zbere a spracovaní dát získaných leteckým laserovým skenovaním. Svojou prítomnosťou nás potešili nie len významní svetoví odborníci prof. Mitášová (North Carolina State University, USA) a Dr. Isenburg (rapidlasso GmbH), ale aj medzinárodná účasť študentov, doktorandov, zamestnancov a odborníkov pôsobiacich v oblasti diaľkového prieskumu Zeme a spracovania digitálnych geografických dát.

O význame podujatia svedčí aj pomerne veľká mediálna pozornosť:
TV JOJ - 32:30 min
RTVS - 19:40 min
web skolske.sk
KOSICE:DNES

Veríme, že okrem rozvoja vedomostí a zručností sme touto aktivitou prispeli aj k budovaniu povedomia o význame geografie a geoinformatiky v súčasnosti :)

letnkaskoal

Viac fotografií nájdete na facebookovej stránke ÚG

Európsky učiteľ 21. storočia

V dňoch 2. - 4. 7. 2019 zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Teach for All, konferenciu Európsky učiteľ 21. storočia. Zúčastnilo sa jej vyše 300 učiteľov všetkých stupňov vzdelávania z celého Slovenska. Konferenciu otvorila ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. Na konferencii vystúpili analytici OECD s témami ako napríklad využívanie technológií a sociálnych médií v triede, použitie hodnotenia na podporu zručností 21. storočia, profesionálna spolupráca medzi učiteľmi a dôležitosť spätnej väzby. Horlivo bol však diskutovaný príspevok o zmenách v oblasti profesijného rozvoja učiteľov, ktorý prináša Zákon 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. septembra 2019. Predstavená bola nová koncepcia profesijného rozvoja, druhy vzdelávania pedagogických zamestnancov a spôsob získavania atestácií. Atestácia sa po novom skladá z odovzdania atestačného portfólia, jeho obhajoby a atestačnej skúšky. Konferencia mala zdarný priebeh, vytvorila priestor pre učiteľov na výmenu skúseností, kontaktov a získanie nových poznatkov.

konferencia MCP BAs

Foto: Ústav geografie na konferencii zastúpila Dr. Stela Csachová.

 

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Go to top