Dojmy z konferencie GeoKarto 2018

V dňoch 6.-7.9.2018 sa vo Zvolene konala konferencia GeoKarto 2018, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia nášho ústavu, prof. Hofierka a doc. Gallay.

DSC06434-.jpg

Prezentovali dva príspevky: ŠAŠAK J., GALLAY M., KAŇUK J., ŠUPINSKÝ J., HOFIERKA J. Modelovanie vysokohorského reliéfu pomocou integrácie dát z pozemného laserového skenovania a UAV fotogrametrie

a GALLAY M., KAŇUK J., ONAČILLOVÁ K., HOFIERKA J. Mapovanie krajiny s vysokým priestorovým a spektrálnym rozlíšením pomocou bezpilotného leteckého systému Scout B1-100.

Konferencia mala veľmi zdarný priebeh a vysokú odbornú úroveň. Veríme, že v roku 2020 sa ďalší ročník konferencie GeoKarto bude konať práve u nás v Košiciach!

DSC_0539-.jpg

Geografi na konferencii Geomorphometry 2018 v Colorade

V dňoch 13. – 17. 8. 2018 sa v Boulder, Colorado v USA konala medzinárodná konferencia Geomorphometry 2018. Za Ústav geografie sa podujatia zúčastnili doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. a prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. Podujatie nadväzuje na úspešnú realizáciu projektu vydania monografie Geomorphometry: Concepts, Software, Applications, ktora vyšla vo vydavateľstve Elsevier v roku 2009, a ktorej sa zúčastnil aj prof. Hofierka.

Na konferencii vystúpil doc. Gallay s dvomi príspevkami, ktoré dokumentujú súčasné aktivity Ústavu geografie: Validation of TanDEM-X elevation data for a forested karst area in Slovakia (Central Europe) a High-resolution digital terrain modelling of a rugged alpine terrain by fusing data from terrestrial laser scanning and UAV photogrammetry. Oba príspevky sú súčasťou spoločného projektu s Katedrou fyzickej geografie a geoekológie PriF UK v Bratislave, ktorej zástupcovia sa tiež zúčastnili. Počas konferencie sme tiež mali možnosť sa stretnúť s prof. Mitášovou, ktorá bola ocenená cenou za celoživotné dielo v oblasti geomorfometrie.

boulder2

boulder3

Bukovina, Besarábia, Budžak, Banát ... a ďalšie regióny navštívené počas zahraničnej exkurzie 2018

Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach pre záujemcov pripravil aj v tomto roku zahraničnú exkurziu. V dňoch 6. – 15. 6. 2018 sa pod vedením Dr. Novotného, Dr. Kullu a Mgr. Pregiho študenti vydali spoznávať viac či menej známe oblasti východnej a juhovýchodnej Európy. Primárnym cieľom exkurzie bolo upevniť si teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia priamo v teréne, ale tiež získať nové poznatky o krajinách, regiónoch a geografických súvislostiach v nich, ktoré často unikajú pozornosti verejnosti i odborných kruhov. Počas desiatich dní exkurzie mali účastníci možnosť spoznať prírodné, sociálne, kultúrne, ekonomické, politické či bezpečnostné pomery Ukrajiny, Rumunska a Moldavska, vrátane jeho separatistického regiónu Podnestersko. Viac informácií nájdete v správe z exkurzie s bohatou fotodokumentáciou.

trasa

Výskumná expedícia v jaskyni severných Pyrenejí  s lidarom na doraz
01-googleearth-3d-view.jpg
Pyreneje sú z geologického hľadiska záhadným pohorím, v ktorom štandardne akceptované modely vrásnenia a súvisiaci únik hornín zo zemského plášťa nahor úplne nesedia. Tektoniku a formovanie hornín na hranici zemskej kôry dlhodobo študuje prof. Eric Ferré zo Southern Illinois University v USA a tiež tím geológov z Université de Rennes a Université Paul Sabatier v Toulouse vo Francúzsku.

Práve na kontakte takýchto ultrabázických hornín (presnejšie lherzolitu) pochádzajúcich z hĺbky zemskej kôry a rozpúšťaniu vodou podliehajúcemu mramoru sa v juhofrancúzskej v oblasti Ariège v masíve vrchu Mont Beas (1903 m n. m.) vytvorila jaskyňa Gouffre Georges s dĺžkou niekoľkých kilometrov. Poskytuje tak jedinečnú možnosť priamo sledovať uloženie týchto dvoch typov diametrálne odlišných hornín a tak zistiť spôsob ako došlo ku premiešaniu mramoru a lherzolitu.

09-cave-geologist-riccardo.jpg

Jaskyňa vznikala nielen rozpúšťaním mramoru vodou ale aj mechanickou eróziou vôd z topiacich sa ľadovcov na konci ľadových dôb. Intenzitu zvetrávania možno usúdiť na základe vypočítania objemu chýbajúcej horniny.

08-cave-geologist.jpg
Z uvedených dôvodov prof. Ferré (vpravo) v lete 2017 oslovil tím geológov z Francúzska a náš tím na Ústave geografie s cieľom podrobne zmapovať orientáciu a smery vrstiev, puklín, datovať vek hornín, a získať podrobný 3D model jednej vetvy tejto rozsiahlej jaskyne, ktorej sa u nás podobá Mesačný tieň v Západných Tatrách.
04-ascender.jpg
Po celoročnom dôkladnom plánovaní a komunikácii sa cez víkend 4.  5. augusta 2018 napokon konala výnimočná expedícia sedemčlenného vedeckého tímu do Gouffre Georges (Eric Ferré, Michel de Saint Blanquet, Patrick Sorriaux, Riccardo Asti, Flora Bajolet, Jozef Šupinský, Michal Gallay) s podporou ôsmych skúsených jaskyniarov z klubu Spéléo Club du Haut Sabarthez so sídlom v Tarascon sur Ariège (Robert Guinot, Vincent Guinot, Maurice Guinot, Michel Segondy, Nicolas Clément, Laurent Danière, Irène Baiche, Nicole Ravaïau). Celé akciu dokladne sledovali miestne francúzske denníky La Depeche du Midi a L’ Ariègeois.

03-ladepeche.jpg

02-miso-jozi.jpg

Našou úlohou (Michal Gallay, Jozef Šupinský) bolo realizovať laserové skenovanie od Salle de la Famine po východ z jaskyne, cez Grand Gallerie v úseku dlhom približne 200 metrov s prevýšením 200 metrov. Postup cez jaskyňu si teda vyžadoval využitie lezeckej výbavy a zvládnutie opatrného prenosu laserového skenera a ďalšieho príslušenstva po teréne podobajúcemu do vnútra zeme obráteným tatranským štítom.

Využili sme náš laserový skener Riegl VZ-1000, ktorý je vhodný práve do rozsiahlych jaskynných priestorov, pričom zaznamenáva nielen 3D body ale aj škálovanú odrazivosť laserového žiarenia. To umožní odlíšiť rôzne typy hornín na jaskynnom povrchu. Skenovanie by nebolo možné bez prispôsobeného vybavenia, s čím nám pomohol doc. Zdenko Hochmuth. Rovnako tak sme s ním pred cestou do Francúzska absolvovali základnú lezeckú prípravu a skúšku pohybu v náročných priestoroch jaskyne Skalistý potok.

06-scanning-narrow.jpg

V priebehu dvoch dní sa nám úloha podarila a tak kolegovia, geológovia i jaskyniari, vyjadrili úprimný obdiv aj spokojnosť nad vykonaným mapovaním. Kľúčovú úlohu zohrali najmä skúsenosti Jozefa Šupinského s mapovaním náročných jaskynných priestorov jaskyne Domica a Silická ľadnica, v ktorej pod vedením doc. Hochmuta využíva laserové skenovanie pre modelovanie prietoku vody jaskyňou, resp. úbytku ľadu. Využili sme aj skúsenosti zo skenovania mestskej zelene v Košiciach a Malej studenej doliny, ktorého výsledky práve odlietame budúci týždeň prezentovať na konferenciu Geomorphometry 2018, Boulder, USA. Bohaté praktické skúsenosti a vedecké výsledky tímu ÚGE sa teda pričinili o pozvanie do tohto zaujímavého medzinárodného kolektívu.

10-3D-scan-side-view.jpg
07-cave-steep-downlook.jpg

Primárnym cieľom expedície je publikovať dosiahnuté výsledky vo vedeckých časopisoch ale tiež zaujať National Geographic Society pre finančnú podporu vedecko-populárnej expedície do tejto jaskyne v budúcnosti.

Uplynulá expedícia bola financovaná z prostriedkov MŠVVŠ SR v rámci projektu VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení.

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

október 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top