Exkurzia z fyzickej geografie 2018

V dňoch 17. – 22. mája 2018 sa uskutočnila exkurzia z fyzickej geografie pre študentov 2. ročníka jednoodborového a medziodborového štúdia geografie. Študenti tak dostali možnosť oboznámiť sa s fyzicko-geografickými fenoménmi vyskytujúcimi sa na území Slovenska. Oboznámili sa s pestrou geologickou stavbou územia Slovenska (napr. granitoidy Tatier a Nízkych Tatier, vápence bradlového pásma, vápence Slovenského krasu, travertíny, spraše a i.), morfoštruktúrnymi typmi reliéfu (bradlového pásma, na kryštaliniku, na vnútrokarpatskom flyši, na neogénnych sopečných horninách, krasovým a i.), morfoskulptúrnymi typmi reliéfu (glaciálnym, periglaciálnym, riečnym, vzniknutým svahovou modeláciou), klimatickými podmienkami, vodstvom (hlavné európske rozvodie na Pustom Poli, rieky Poprad, Dunajec, Váh, Orava, Blh a i.), pôdami a rastlinstvom (horná hranica lesa, poznávanie základných druhov rastlín). Zoznámili sa tiež s problematikou prírodných hrozieb a rizík (zosuv pri Vavrišove spôsobený riekou Belá). Navštívili aj rašelinisko na Belianskych lúkach pri Spišskej Belej. Prínosom nielen pre študentov kombinácie Sj-G boli návštevy rodných obcí významných slovenských básnikov a spisovateľov (Ján Botto - Vyšný Skálnik, Ľudovít Kubáni - Horné Zahorany, Ivan Krasko - Lukovištia) či Hviezdoslavovej horárne pod Babou horou (expozícia Hájnikovej ženy a života a diela Mila Urbana), čím exkurzia nadobudla aj etnografický charakter.

Detailnejšie informácie aj s fotodokumentáciou nájdete v Správe z exkurzie.

fyzici

Rozbehli sme bezpilotné hyperspektrálne skenovanie

scout_in_air.jpg

Rôzne typy povrchu krajiny rôzne odrážajú dopadnuté slnečné žiarenie. Ľudským oko vidíme túto odrazivosť iba v časti slnečného spektra (~400-700 nanometrov), avšak žiarenie iných vlnových dĺžok ostáva pre náš zrak nepostihnuteľné. Tento hendikep ľudského oka prekonávajú hyperspektrálne kamery, ktoré umožujú mapovať a zobraziť špecifické vlastnosti zemského povrchu v stovkách spektrálnych pásiem.

 

hs_explained.jpg

Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach disponuje bezpilotnou helikoptérou Scout B1-100 s hyperspektrálnou kamerou AISA Kestrel 10 (f.SPECIM) zameranou na rozsah vlnových dĺžok v tej časti spektra, kde sa výrazne prejavujú rozdiely v rôznych typoch vegetácie a vlhkosti povrchu (400-1000 nm).

Touto kamerou chceme monitorovať dynamiku poľnohospodárskych plodín ale aj prirodzenej zelene a skúmať ako ju podmieneňujú iné javy, napr. erózia pôdy, úrodnosť pôdy, aplikácia hnojív, prírodné katastrofy. Viac o našom systéme nájdete v článku v časopise Pure and Applied Geophysics.

hs_training.jpg

V dňoch 10. - 11. apríla 2018 zástupca f. SPECIM Jukka Okkonen z Fínska realizoval na ÚGE odborné školenie zamerané na spracovanie hyperspektrálnych dát a zlepšenie geometrickej presnosti mapovania našou kamerou. Školenia sa zúčastnili doktorandi Katarína Onačillová, Ján Šašak, Jozef Šupinský, a zamestnanci Ján Kaňuk, Eduard Dvorný a Michal Gallay.

jukka_writing.jpg

Testovací let pre kalibráciu kamery sme uskutočnili na letisku v Mirkovciach. Z troch rôznych smerov sme nalietali tri letové pásy vo výške 100 metrov nad terénom. Plocha asfaltu a bielej maľby na letisku ako aj pomocné bielo-čierne terče poskytli kontrastné plochy pre identifikáciu vlicovacích bodov tak, aby bolo možné vyčísliť vzťah medzi navigačnými senzormi vrtulníka a hyperspektrálnej kamery (boresight).

 hs_targets.jpg
Plánovanie dráhy letu, štart a autonómnu navigáciu mal na starosti Jano Kaňuk.
hs_jano_gcs.jpg

screen_shot_1.jpg

 Eduard Dvorný mal na starosti technické vybavenie vrtulníka a záložné manuálne pilotovanie.

hs_edo.jpg

 Výsledné dáta sme spracovali a na základe nich určili potrebné odchýlky, ktoré pri budúcich letoch môžeme zohľadniť a zvýšiť absolútnu presnosť mapovania na úroveň niekoľkých decimetrov.

Obrázok dole ukazuje dáta pred spracovaním a po spracovaní. Farby sú neprirodzené, pretože vyjadrujú odrazivosť v infračervenej časti spektra, ktorú voľným okom nevnímame. Po zobrazení spektrálnych pásiem 775 nm, 544 nm, 432 nm cez farebné kanály RGB sa vegetáciajaví odtieňmi červenej, pôda je zelnosivá a asfaltový povrch má modrasté odtiene. Vďaka spektrálnej citlivosti detialne vyniká rôznorodosť povrchu, ktorú bežnou kamerou nemožno zachytiť.

mirkovce_fl1_raw_data.jpg
 mirkovce_fl1_georectified_data.jpg
Najbližšie nasadenie bezpilotného systému plánujeme v tokajskej oblasti v rámci projektu TOKAJGIS. Sme zvedaví ako sa budú javiť rôzne odrody a kondícia viniča. Radosť z úspešnej misie a celého školenia vyjadruje aj spoločná selfie.
hs_happy_end.jpg

Informácie pre odchodom na zahraničnú exkurziu 2018

Keďže sa odchod na exkurziu Ukrajina - Moldavsko - Rumunsko nezadržateľne blíži, organizátori exkurzie pre účastníkov pripravili pokyny pred odchodom a prehľad základných informácií, ktoré nájdete na stránke exkurzie. Pozrieť si ich však môžete všetci, možno niektorých navnadia na účasť na budúcoročnej zahraničnej exkurzii.

 

Pozvánka na prednášku
Na Ústave matematických vied UPJŠ hosťuje postdoktorand Moroli z Lesotha, ktorý v rámci série prednášok Košickej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti 14.5.2018 o 15:00 v miestnosti VKM (Jesenná 5, 1.poschodie) porozpráva "z prvej ruky" o bežnom živote na juhu Afriky.
poster_Living_in_South_Africa_vs3-2.jpg

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

august 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Go to top