Vyšla Geographia Cassoviensis 12(1)

Online verzia prvého čísla 12. ročníka časopisu Geographia Cassoviensis je už zverejnená na stránke Ústavu geografie. Veríme, že v ňom nájdete podnetné čítanie.

30. 6. 2018

Košickí geografi na partnerskom pracovisku v Krakove

V dňoch 4. - 8. júna 2018 prof. Sedlák a dr. Barabas v rámci programu Erasmus+ absolvovali pobyt na partnerskej akademickej inštitúcii v Krakove. Viac zaujímavých informácii sa dozviete v ich správe z pobytu.

krakov2

Ústav geografie v U. S. Steel Košice

Ústav geografie v sobotu spestril program Family Safety Day 2018 v košických oceliarňach U.S.Steel.

V rámci podujatia určeného pre zamestnancov podniku, ich deti a rodiny sme predviedli projekt nášej Krajiny na dotyk (Tangible GIS), kde si deti mohli vyskúšať simuláciu rôznych geografických javov v reálnom čase na umelo vytvorenom povrchu, ktorý si mohli aj sami modelovať. Dotykový geografický informačný systém zaujal nielen deti, ale aj dospelých.

Za prezentáciu ÚGE ďakujeme Kataríne Onačillovej, Michalovi Lackovi, Jánovi Šašakovi a Jozefovi Šupinskému.

USS1

USS2

USS3

USS4

Exkurzia z fyzickej geografie 2018

V dňoch 17. – 22. mája 2018 sa uskutočnila exkurzia z fyzickej geografie pre študentov 2. ročníka jednoodborového a medziodborového štúdia geografie. Študenti tak dostali možnosť oboznámiť sa s fyzicko-geografickými fenoménmi vyskytujúcimi sa na území Slovenska. Oboznámili sa s pestrou geologickou stavbou územia Slovenska (napr. granitoidy Tatier a Nízkych Tatier, vápence bradlového pásma, vápence Slovenského krasu, travertíny, spraše a i.), morfoštruktúrnymi typmi reliéfu (bradlového pásma, na kryštaliniku, na vnútrokarpatskom flyši, na neogénnych sopečných horninách, krasovým a i.), morfoskulptúrnymi typmi reliéfu (glaciálnym, periglaciálnym, riečnym, vzniknutým svahovou modeláciou), klimatickými podmienkami, vodstvom (hlavné európske rozvodie na Pustom Poli, rieky Poprad, Dunajec, Váh, Orava, Blh a i.), pôdami a rastlinstvom (horná hranica lesa, poznávanie základných druhov rastlín). Zoznámili sa tiež s problematikou prírodných hrozieb a rizík (zosuv pri Vavrišove spôsobený riekou Belá). Navštívili aj rašelinisko na Belianskych lúkach pri Spišskej Belej. Prínosom nielen pre študentov kombinácie Sj-G boli návštevy rodných obcí významných slovenských básnikov a spisovateľov (Ján Botto - Vyšný Skálnik, Ľudovít Kubáni - Horné Zahorany, Ivan Krasko - Lukovištia) či Hviezdoslavovej horárne pod Babou horou (expozícia Hájnikovej ženy a života a diela Mila Urbana), čím exkurzia nadobudla aj etnografický charakter.

Detailnejšie informácie aj s fotodokumentáciou nájdete v Správe z exkurzie.

fyzici

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

október 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top