Erasmus+ mobilita v školskom roku 2020/2021

Milí študenti,

ak máte záujem absolvovať mobilitu na niektorej z partnerských univerzít, svoj záujem nahláste prosím osobne Dr. Csachovej

-      v utorok 10. 3. 2020 od 9:00 – 12:00 alebo

-      v stredu 11. 3. 2020 od 9:00 – 12:00

 

Partnerské univerzity Ústavu geografie v programe Erasmus+

Krajina

Názov univerzity

Stanovený počet študentov

Česká republika

Charles University in Prague

2 (Mgr, PhD)

University of South Bohemia in České Budějovice

2 (Bc, Mgr)

University of Ostrava

3 (Bc, Mgr)

Palacký University Olomouc

2 (Bc), 2 (Mgr)

Technical University of Liberec

2 (Bc, Mgr)

Grécko

National And Kapodistrian University of Athens

2 (Bc, Mgr)

Maďarsko

Eötvös Loránd University in Budapest

1(Bc, Mgr, PhD)

Nemecko

University of Cologne

2 (Bc, Mgr, PhD)

Poľsko

Maria Curie-Sklodowska University, Lublin

2 (Bc, Mgr, PhD)

Adam Mickiewicz University in Poznań

3 (Bc, Mgr, PhD)

Jagiellonian University in Kraków

2 (Bc, Mgr, PhD)

Nicolaus Copernicus University in Toruń

3 (Bc, Mgr)

Portugalsko

University of Lisbon

2 (Bc, Mgr, PhD)

Spojené kráľovstvo

The Queen's University of Belfast

x

Španielsko

University of Girona

1Bc, 2 Mgr, 1 PhD

Taliansko

University of Cagliari

3 (Bc, Mgr, PhD)

Turecko

Kocaeli University, Izmit

3 Bc, 1 Mgr, 1 PhD

Zahraničná exkurzia 2020: Kaliningrad – Petrohrad

Na stránke Ústavu geografie pribudli aktuálne informácie o tohtoročnej zahraničnej exkurzii. Pozrite si ich skôr ako sa definitívne rozhodnete pre účasť či neúčasť.

ZAEX 2020 trasa

Exkurzia z fyzickej geografie 2019

V dňoch 19. – 24. mája 2019 sa tak ako po iné roky uskutočnila exkurzia z fyzickej geografie pre študentov 2. ročníka jednoodborového a medziodborového štúdia geografie. Študenti sa tak mohli oboznámiť s fyzicko-geografickými fenoménmi vyskytujúcimi sa na území Slovenska, a tak doplniť a upevniť vedomosti získané na prednáškach a cvičeniach. Počas exkurzie navštívili viaceré lokality dokumentujúce pestrú geologickú stavbu územia Slovenska (napr. granitoidy Tatier, vápence bradlového pásma, vápence Slovenského krasu, travertíny a i.). Priamo v teréne sa mohli zoznámiť s rôznymi morfoštruktúrnymi typmi reliéfu (bradlového pásma, na kryštaliniku, na vnútrokarpatskom flyši, na neogénnych sopečných horninách, krasovým a i.), ako aj morfoskulptúrnymi typmi reliéfu (napr. glaciálnym, riečnym, vzniknutým svahovou modeláciou), či klimatickými podmienkami. Oboznámili sa tiež s časťou hydrografickej siete Slovenska (hlavné európske rozvodie na Pustom Poli, rieky Poprad, Dunajec, sútok Váhu a Oravy, Turiec, Hron a i.), pôdami a rastlinstvom (horná hranica lesa, poznávanie základných druhov rastlín). Návšteva zosuvu pri Vavrišove, ktorý je spôsobený riekou Belá ich uviedol do problematiky prírodných hrozieb a rizík. Spestrením exkurzie bola tiež návšteva Harmaneckej jaskyne vo Veľkej Fatre, či baníckej obce Špania Dolina pri Banskej Bystrici. Etnografický charakter nadobudla exkurzia návštevou budovy jedného z troch prvých slovenských gymnázií v Kláštore pod Znievom, ako aj rodiska významného slovenského básnika Jána Kollára v Mošovciach.

Pozrite si aj Správu z exkurzie s fotodokumentáciou.

FG2019

Ponuka stáže v agentúre SARIO

Naši absolventi si zvykli stáž v agentúre SARIO pochvaľovať, viacerým pomohla k uplatneniu v praxi.

Dávame preto aj súčasným študentom aktuálnu ponuku stáží.

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

Sat, 30, May, 2020, 0:00
Zahraničná exkurzia 2020
Go to top