Geographia Cassoviensis 
Vol. 10, 2016, No. 2

Front page
Imprint
Content

download

BALOGH Martin, BARABAS Dušan

Analýza druhovej skladby stromovej etáže na území Slovenského krasu

Analysis of Species Composition of Tree Cover in the Area of Slovak Karst (Slovenský kras)

full text

BANDURA Peter

Multi-scale Landform-based Recognition of Selected Mountain Peaks from DEMs in Slovakia

Viacmierkové rozpoznávanie vybraných horských vrcholov z DMR na Slovensku založené na tvare georeliéfu

full text

CSACHOVÁ Stela

Nepresnosti vo formulovaní testových úloh z geografie

Inaccuracies in Formulating Tasks in Geography Test

full text

CHERLINKA Vasyl Romanovych

Models of Soil Fertility as Means of Estimating Soil Quality

Modely úrodnosti ako nástroj určovania kvality pôdy

full text

KYŠELA Štefan

Štatistická analýza cesty autostopom okolo Baltského mora

Statistical Analysis of a Hitchhiking Trip around Baltic Sea

full text

STAŠÁKOVÁ Gabriela, KULLA Marián

Pamiatky industriálneho dedičstva a ich význam pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku

Sights of Industrial Heritage and Their Importance for Developing Tourism in Slovakia

full text

Súľovský Marek, Hriník Dávid

Možnosti uplatnenia fyzickogeografických prístupov ako príspevku ku kvalitatívne orientovanej vinohradníckej produkcii

Opportunities of Applying Physical Geographical Approach to Contribute to the Quality-oriented Viticultural Production

full text

ŠVEC Marek, FAŠKO Pavol, LABUDOVÁ Lívia, VÝBERČI Dalibor, TRIZNA Milan

Dlhodobé zmeny vybraných charakteristík nadmerného tepelného stresu v lete na Slovensku

Longterm Changes in the Characteristics of Heat Stress in the Summer in Slovakia 

full text