Geographia Cassoviensis 
Vol. 11, 2017, No. 1

Front page
Imprint
Content

download

 

HANUŠÍK Václav

Riečna krajina Laborca medzi Brekovom a Michalovcami od polovice 18. do polovice 19. storočia

Laborec riverline landscape between Brekov and Michalovce from the half of 18th to the half of 19th century

full text

 

KARLÍK Lukáš, GÁBOR Marián, FALŤAN Vladimír, LAUKO Viliam

Monitoring využívania vinohradníckych plôch: prípadová štúdia Modra (Slovensko)

Monitoring of vineyards utilization: case study Modra (Slovakia)

full text

 

PAVLÍK Ivo, HÜBELOVÁ Dana, KONEČNÝ Ondřej

Příspěvek ke geografii zdraví: zdroje kontaminace povrchové vody a zdravotní rizika v CHKO Moravský krasa

Contribution to Health geography: sources of the contamination of surface waters and health risks in the Moravian Karst Protected Landscape Area

full text

 

Ružičková Jana, Lehotská Blanka

Assessment of landscape changes and processes along selected hydric biocoridors

Hodnotenie zmien a procesov v krajine pozdĺž vybraných hydrických biokoridorov

full text

 

ŠPROCHA Branislav, ĎURČEK Pavol

Hodnotenie priestorových aspektov kohabitácií na Slovensku

Assessment of spatial aspects of cohabitations in Slovakia

full text

 

ŚWIĘCHOWICZ Jolanta

Assessment of natural and anthropogenic conditions for soil erosion by water in agricultural catchment in Poland

Hodnotenie prírodných a antropogénnych podmienok vodnej erózie pôdy v poľnohospodárskej oblasti Poľska

full text