Geographia Cassoviensis 
Vol. 11, 2017, No. 2

Front page
Imprint
Content

download

HRONČEK Pavel, ČECH Vladimír, KROKUSOVÁ Juliana, DEMKOVÁ Lenka

Analýza obsahu ťažkých kovov v Slovinskom potoku v Strednospišskej záťažovej oblasti

Analysis of heavy metal content in Slovinský potok brook in Strednospišská burdened area

full text

KRIŽAN František, ZEMAN Milan, BILKOVÁ Kristína, KITA Pavol, BARLÍK Peter

Cezhraničné nákupné správanie spotrebiteľov zo Slovenska: prípadová štúdia z Hainburg an der Donau (Rakúsko)

Cross-border shopping behaviour of consumers from Slovakia: case study from Hainburg an der Donau (Austria)

full text

KUBEŠ Jan

Gentrifikace a fyzická modernizace vnitroměstských čtvrtí Českých Budějovic

Gentrification and physical upgrading of inner-city neighbourhoods in the city of České Budějovice

full text

MadleŇÁk Tibor

Potenciálna a reálna politická reprezentácia regiónov Slovenska

Potential and real political representation of the regions of Slovakia 

full text

Nevřelová Marta, Ružek Ivan, Noga Michal

Biotic invasions in Europe and the possibility of using knowledge about invasive species in education of natural sciences (geography and biology)

Biotické invázie v Európe a možnosť využitia poznatkov o inváznych druhoch vo výučbe prírodných vied (geografia a biológia)

full text

ROCHOVSKÁ Alena, MAJO Juraj, KÁČEROVÁ Marcela, ONDOŠ Slavomír

Priateľské sídlisko alebo o dôležitosti prostredia pre zdravú komunitu seniorov

Friendly neighbourhood, the importance of the environment for a healthy seniors' community

full text

Skokanová Hana, Havlíček Marek, Klusáček Petr, Martinát Stanislav

Five military training areas – five different trajectories of land cover development? Case studies from the Czech Republic

Päť vojenských výcvikových priestorov – päť rôznych trajektórií vývoja krajinej pokrývky? Prípadové štúdie z Českej republiky

full text