Dátum: 11.6.2013
Miesto: Praha
Udalosť: Menovanie doc. Hofierku za profesora geoinformatiky
Popis: Vo Veľkej aule Karlovej univerzity v Prahe, v Karolinu, prebehlo dňa 11.6.2013 slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov novým profesorom Českej republiky. Slávnostného aktu sa zúčastnil prezident Českej republiky Miloš Zeman a minister školstva, mládeže a televýchovy ČR Peter Fiala. Medzi šesťdesiatimipiatimi novými profesormi bol aj náš kolega a riaditeľ Ústavu geografie, doc. Hofierka. Bol menovaný za profesora v odbore geoinformatika s účinnosťou od 11.6.2013 na návrh Vedeckej rady Vysoké školy báňské-Technická univerzita Ostrava.