Dátum: 23. - 23.1.2013
Miesto: Ostrava
Udalosť: GIS Ostrava 2013
Popis: Traja členovia Ústavu geografie, doc. Jaroslav Hofierka, Dr. Ján Kaňuk a Dr. Michal Gallay, sa zúčastnili medzinárodnej konferencie Symposium GIS Ostrava 2013 Geoinformatics for City Transformations, ktorá sa konala v dňoch 21.1. - 23.1.2013 na VŠB-TU v Ostrave. Kolegovia, ako spoluautori, aktívne vystúpili s príspevkom USING VIRTUAL 3-D CITY MODELS IN TEMPORAL ANALYSIS OF URBAN TRANSFORMATIONS (http://gis.vsb.cz/gis2013/programme.php ), v ktorom Ján Kaňuk predstavili metodiku tvorby časových radov 3D modelu časti mesta Prešov a poukázali na aplikácie 3D modelov mest v geografickom výskume s použitím 3D GIS. Konferencia má dlhoročnú tradíciu a je široko akceptovaným podujatím v geoinformatickej komunite. Tohto roku usporiadatelia hostili účastníkov z 27 krajín.