Dátum: 25.11.-7.12.2012
Miesto: Chongqing, Čína
Udalosť: International training course on karst and hydrochemistry
Popis: 25.11.-7.12.2012 sa Dr. Alena Petrvalská zúčastnila medzinárodného tréningu v problematike krasu a hydrochémie v Číne. Na tejto akcii sa účastnilo spolu 17 účastníkov z 11 krajín sveta (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, USA, Brazília, Keňa, Etiópia, Malajzia, India, Vietnam, Indonézia), ktorí boli pozvaní na odporúčania členov IRCK (International research center on karst geology) v Guiline. Kurz pozostával z prednáškových cyklov a terénnych prác v národnom parku Jinfo a Wulong. Zároveň na tomto kurze reprezentovala Slovensko a výskum ústavu v problematike krasu prezentáciou o prebiehajúcich výskumoch. Na záverečnom ceremoniáli boli odovzdané ocenenia a certifikáty za prácu počas 10 dní tréningu za prítomnosti vedeckých hodností karsológie z celej Číny. Vďaka novým kontaktom sa rozbieha spolupráca v oblasti výskumu s Instituto do Carste v Brazílii a Maďarskou akadémiou vied.