Dátum: 25.11.-2.12.2012
Miesto: Belfast
Udalosť: Queen's University Belfast
Popis:

Traja pracovníci Ústavu geografie (Doc. Hofierka, Dr. Kaňuk a Dr.Gallay) sa 25.11.-2.12.2012 zúčastnili učiteľskej mobility v rámciprogramu ERASMUS na Queen's University Belfast, School of Geography,Archaeology and Palaeoecology v Severnom Írsku. Na hostiteľskom pracovisku sprevádzaní Dr. Jennifer McKinley strávili veľmiproduktívny týždeň naplnený prednáškami pre študentov, akademických zamestnancov univerzity ako aj ďalších inštitúcií (Department of Regional Development Northern Ireland, Geological Survey Northern Ireland). Taktiež absolvovali viacero diskusných stretnutí s doktorandmi a odbornými pracovníkmi, s ktorými realizovali pozemné laserové skenovanie vegetácie v Botanickej záhrade. Okrem výborných dojmov priniesli domov cenné 3D geoúdaje pre vlastný výskum, konkrétne dohody o spoločnom výskume a predĺženie zmluvy o spolupráci v rámci programu ERASMUS.