Dátum: 23.11.2012
Miesto: Košice
Udalosť: Nové prístroje GPS
Popis: Materiálne vybavenie pracoviska zo štrukturálnych fondov výrazne posilnili nové prístroje GPS - GNSS systém EPP Set – Hiper ll GSM/GPRS od spoločnosti TOPCON, ktoré nám dodala firma Geodis a predviedol dňa 23.11.jej pracovník Marián Majer.