Dátum: 26 – 30 August 2012
Miesto: Koliin nad Rýnom, Nemecko
Udalosť: Kongres IGC Cologne 2012 – „DOWN TO EARTH“ 32nd International Geographical Congress
Popis: Na konci mesiaca august tohto roku sa uskutočnil medzinárodný geografický kongres IGC, ktorého hlavným organizátorom bola Univerzita v Kolíne nad Rýnom. Táto akcia, ktorá je organizovaná vo 4- ročných intervaloch, bola založená v roku 1922 v Bruseli. Už registrácia viac ako 8 mesiacov dopredu naznačovala, že to bude veľkolepá akcia, nielen organizáciou, priestormi, ale aj rôznorodosťou prednášok a hlavne počtom účastníkov. Celkovo sa na kongrese zúčastnilo 2800 geografov z viac ako 80 krajín sveta, pričom najviac kolegov (okrem Nemecka) prišlo z Japonska –114. Na celkový chod kongresu počas celých 5 dní dohliadal viac ako 320-členný tím dobrovoľníkov, ktorí boli zostavení prevažne zo študentov geografie. Príspevky prezentované na kongrese boli rozdelené do 40 sekcií, ktoré prebiehali počas celých 5 dní, paralelne v 3 budovách a 31 miestnostiach. Spolu odznelo viac ako 1200 príspevkov.
Zo Slovenska sa tejto akcie aktívne s príspevkom zúčastnilo spolu 7 geografov. Alena Petrvalská a Zdenko Hochmuth z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (sekcia Human impacts and environmental changes in karst), Ján Buček z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (sekcia Innovations in public sector – public administration reforms, public sector reorganizations, local finance and progress in planning), Ján Feranec a Ján Otaheľ zo Slovenskej akadémie vied (sekcia Session on Land Use and Land Cover Change – Urbanisation and demographic change). V posterovej sekcii vystúpil Róbert Pazúr zo Slovenskej akadémie vied.