Dátum: 7.10.2012
Miesto: Košice
Udalosť: Medzinárodný maratón mieru 2012
Popis: Imidžovú akciu Košický maratón dňa 7.10.2012 sme sa rozhodli obsadiť štafetou 4 x 1/4 s názvom nášho tímu GEO - UPJŠ. V zostave: Ján Kaňuk, Marián Kulla, Michal Gallay a Jaroslav Hofierka dosiahli čas 03:35:51   a 27. miesto (zo 100 účastníkov).