Dátum: 25.8.-30.8.2013
Miesto: Drážďany, Nemecko
Udalosť: 26th International Cartographic Conference
Popis: Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. sa v dňoch 25.8.-30.8.2013 zúčastnil 26. medzinárodnej kartografickej konferencie organizovanej International Cartographic Association (http://icaci.org/) v Drážďanoch. Spolu so spoluautormi Dr. M. Gallayom a Dr. J. Kaňukom prezentoval poster a príspevok s názvom "Spatial Interpolation of Airborne Laser Scanning Data with Variable Data Density", ktorý bol zameraný na priestorovú interpoláciu dát o krasovom reliéfe získaných leteckým skenerom. Konferencia je významným celosvetovým podujatím zameraným na kartografiu a geoinformatiku. Konferencia prebiehala v medzinárodnom kongresovom centre v Drážďanoch a zúčastnilo sa jej viac ako tisíc účastnikov z celého sveta. Nasledujúca konferencia bude v roku 2015 v Rio de Janeiro.