Dátum: 23.-27.9.2013
Miesto: Kolín nad Rýnom, Nemecko
Udalosť: Pracovný pobyt na Kolínskej univerzite
Popis: Pracovníci Ústavu geografie, Michal Gallay a Ján Kaňuk, sa zúčastnili učiteľskej mobility na partnerskom pracovisku Geografického ústavu Kolínskej Univerzity v Nemecku. Pre členov výskumnej skupiny GIS a diaľkového prieskumu Zeme prezentovali výsledky výskumu a budúce výskumné zámery Oddelenia geoinformatiky najmä v súvislosti so získaným financovaním projektu APVV a vedeckého parku Technicom. Cieľom návštevy bolo ponúknuť konkrétne možnosti výskumnej i pedagogickej spolupráce medzi obidvoma pracoviskami a oboznámiť sa s vedeckou prácou členov nemeckej výskumnej skupiny. Pracovníci ÚGE sa zúčastnili aj workshopu spoločnosti ESRI, ktorý bol primárne organizovaný pre domáce pracovisko Kolinskej univerzity. Vo večerných hodinách prebiehala intenzívna príprava na štafetu blížiaceho sa Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach 2014.
   20130927_113903.jpg