Dátum: 4. - 12.9.2013
Miesto: Košice
Udalosť: Členovia Geografickej fakulty Univerzity J. Fedkoviča  na Ústave geografie
Popis: Ústav geografie udržuje vedecké i študijné kontakty s Univerzitou J. Fedkoviča v Černivci (Ukrajina, Bukovinský rajón). V dňoch 4. – 12.9. nás navštívili: doc. Žanna Bučko, prodekanka, Nestor Bučko, pracovník laboratória kartografie a doc. Svetlana Dutčak. Navštívili náš ústav a rokovali o možnostiach spolupráce s riad. ústavu.  Dňa 6.9. v sprievode doc. Hochmutha navštívili turistickú oblasť Jánskej a Demänovskej doliny v Nízkych Tatrách.
Na obrázku zľava: Pod Tatrami: Zh. Bučko, Z. Hochmuth, N. Bučko, S. Dutčak, J. Dutčak
  geograf fak cernivec-2013